Dietetyka /265 prac/

 • Ocena brak

  OCENA WIELKOŚCI SPOŻYCIA ŻYWNOŚCI

  Podstawą oceny żywieniowych czynników ryzyka wpływających na stan zdrowia jest określenie wielkości spożycia żywności i zawartych w niej składników, dlatego jednym z istotnych zadań epidemiologii żywieniowej jest ocena sposobu żywienia dostarczająca informacji m.in. o tym. co i w jakiej ilości się...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /5 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny zaburzeń zdrowia o podłożu żywieniowym na świecie

  Styl życia i odżywianie są głównymi czynnikami ryzyka zaburzeń zdrowia i w największym stopniu decydują o chorobowości i umieralności. Ich wpływ na długość i jakość życia ludzi, według koncepcji Lalonda. jest szacowany na około 50%. Występowanie problemów zdrowotnych nic jest jednakowe na całym...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /2 962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBÓR PRÓBY I OBLICZENIE NIEZBĘDNEJ JEJ LICZEBNOŚCI

  W badaniach epidemiologicznych bardzo ważny jest odpowiedni dobór próby, a często spotykanym błędem jest niedocenianie zasad wyliczania jej wielkości i doboru z populacji generalnej. Populacja generalna to cała zbiorowość, którą chcemy poznać, opisując i charakteryzując występujące w niej...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /3 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCENA POWIĄZAŃ POMIĘDZY NARAŻENIEM A EFEKTEM ZDROWOTNYM

  Celem większości badań epidemii logicznych jest ocena powiązań między narażeniem a efektem zdrowotnym. Epidemiolog musi dokładnie zdefiniować, które elementy narażenia i efektów zdrowotnych w wiarygodny sposób można uznać za powiązane ze sobą. W epidemiologii żywieniowej może to być łańcuch...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mierniki zdrowotne stosowane w epidemiologii żywieniowej

  Epidemiologia żywieniowa zajmuje się analizowaniem powiązań między żywieniem a zdrowiem. Dlatego też żywieniowcom, obok danych o spożyciu, niezbędne są informacje o stanie odżywienia lub szerzej - o stanie zdrowia, zwłaszcza w zakresie chorób uznawanych za dictozalcżnc. a także umiejętność...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /1 521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WPŁYW ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA NA STAN ZDROWIA

  Ścisły związek między żywnością, jaką człowiek spożywa, a jego stanem zdrowia i długością życia był dostrzegany juz w V w. p.n.e. przez ojca medycyny Hipokra-tesa. Od tamtego czasu nauka zgromadziła niezliczone dowody potwierdzające słuszność owego poglądu, przy czym związki żywności ze...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /7 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki psychospołeczne zdrowia

  Środowisko społeczne nuże być źródłem stresu. Jego przejawy na różnych poziomach życia sputcirzucgu mają duminującc ziiaczunic jaku czynnik ucuiupsychicznego ohciążcnia jednostki. Główną przyczyną stresu jest brak zaspokojenia różnych potrzeb człowieka (p. lista Maslowa) w warunkach nieprzyjaznego...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /5 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki ekonomiczne

  Prawidłowe wybory zdrowotne mogą być podejmowane w każdych praktycznie warunkach ekonomicznych. Zależy to przede wszystkim od wiedzy i motywacji, jakimi dysponuje jednostka. Wysoką kulturą zdrowotną odznaczają się niekiedy ludzie biedni i bez szczególnego wykształcenia. Niemniej, zdrowotnie poprawny...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /1 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola instytucji publicznych

  We współczesnych państwach na ogół dostrzega się znaczenie prawidłowych zuchowuń zdrowotnych dlu pomyślności społeczeństwu. Biorąc pod uwugę wyni kającc stąd korzyści, nic pow inna być zaniedbywana żadna z istotnych dróg prowadzących do tego celu. Na pierwszym miejscu znajdują się wysiłki...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /2 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYWNOŚĆ WCZORAJ I DZIŚ ORAZ JEJ WYKORZYSTANIE W ŻYWIENIU

  Żywność i jej wytwarzanie przeszły na przestrzeni dziejów ewolucję, której następstwa dla odżywiania się ludzi i tym samym dla ich zdrowia były wielorakie (tab. 2.1).

  Historia rodzaju ludzkiego zaczęła się około 7 milionów lat temu od dwunożnych istot czlowickowatych. zwanych hominidami. Nasz...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /7 138

  praca w formacie txt

Do góry