Dietetyka /265 prac/

 • Ocena brak

  Choroby układu krążenia

  Główną przyczyną przedwczesnej umieralności wśród osób otyłych są choroby układu krążenia (ChUK): choroba niedokrwienna serca, w tym zawal mięśnia sercowego, nadciśnienie tętnicze oraz udary mózgu. Ryzyko wystąpienia zawału serca u kobiet z BMI >29 kg/nr jest trzykrotnie wyższe niż u kobiet z BMI...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /3 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedobory żelaza

  Niedobory żelaza w skali świata są czynnikiem ryzyka: anemii, śmiertelności przedporodowej i poporodowej kobiet oraz umiarkowanego opóźnienia rozwoju psychicznego (mierzonego ilorazem inteligencji), a w krajach rozwijających się -m.in. malarii. Według globalnych szacunków niedobory żelaza w skali świata...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /1 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Genetyka i genomika w ocenie ryzyka chorób dietozależnych i ich prewencji

  Opracowanie i rekomendowanie optymalnego sposobu żywienia zapewniającego prawidłowy przebieg procesów metabolicznych to niezbędny element działań na rzecz zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom występującym z dużą częstością w populacjach krajów rozwiniętych, takim jak: niedokrwienna choroba...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /6 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół polimetaboliczny I cukrzyca typu II

  Często u osób z otyłością brzuszną można rozpoznać tzw. zespól polimetaboliczny (zespól X), którego objawami, poza otyłością brzuszną, hiperlipidemią i nadciśnieniem tętniczym, są zaburzenia gospodarki węglowodanowej mogące z czasem doprowadzić da rozwoju cukrzycy typu II.

  W cukrzycy typu Ił...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /1 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedowaga

  W skali świata niedowa»a jest poważnym problemem społecznym. U dzieci w wieku poniżej 5 lat niedowaga wiąże się z: niedożywieniem białkowo-energety-cznym, malarią, chorobami biegunkowymi, infekcjami dolnych dróg oddechowych i odrą. W analizach międzynarodowy ch niedowaga u dzieci i młodzieży jest...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /1 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZYTYWNE MIERNIKI ZDROWOTNE

  W ocenie stanu zdrowia populacji, prócz biomarkerów, wykorzystywane są również mierniki pochodzące z różnych źródeł informacji. Ogólnie można je podzielić na pozytywne i negatywne. Pozytywne mierniki zdrowia, oparte na metodach fizjologicznych i antropometrycznych, służą do określania sprawności i...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /2 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYWNOŚĆ JAKO LEK

  Omówienie terapeutycznego oddziaływania żywności należy rozpocząć od definicji obu pojęć podanych w obowiązujących aktualnie przepisach prawnych. Tak więc, o ile żywnością (środkiem spożywczym) nazywa się substancję lub mieszaninę substancji, która zawiera znaczące ilości jednego lub więcej...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /3 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEGATYWNE MIERNIKI ZDROWOTNE

  Trudności w stosowaniu pozytywnych mierników zdrowia powodują, że epidemiologia skupia swoją uwagę na wskaźnikach zdrowia, które mogą być łatwo mierzone i służyć za podstawę działania lub podejmowania decyzji w zakresie polityki zdrowotnej. W konsekwencji większość stosowanych mierników zdrowia to...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /3 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFINICJE I ZAKRES EPIDEMIOLOGII ŻYWIENIOWEJ

  Współczesna definicja epidemiologii określa ją jako naukę zajmującą się oceną wpływu czynników i warunków środowiskowych na występowanie i rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych i niczakaźnych oraz ich konsekwencji - inwalidztwa i zgonów.

  Podmiotem zainteresowania epidemiologii jest populacja...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /3 924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZINTEGROWANE MIERNIKI ZDROWIA

  Na sytuację zdrowotną społeczeństwa wpływa wiele czynników związanych ze stylem życia, sposobem odżywiania, szeroko pojętym środowiskiem i obciążeniem genetycznym. Dlatego w końcu ubiegłego wieku pojawiły się propozy cje kompleksowych wskaźników, które uwzględniałyby zarówno czynniki...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /2 569

  praca w formacie txt

Do góry