Dietetyka /265 prac/

 • Ocena brak

  Nowotwory złośliwe i Inne zdrowotne konsekwencje otyłości

  Związek pomiędzy nadwagą/otyłością a większym ryzykiem rozwoju nowotworów pozostaje niejasny. Jedna z tłumaczących go hipotez wiąże większą liczbę wszystkich komórek organi/mu z częstszymi ich podziałami, co zwiększa ryzyko powstawania komórek nieprawidłowych. Według tej teorii nadmiar energii...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /1 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wysokie ciśnienie tętnicze krwi

  Wysokie ciśnienie tętnicze krwi jest istotnym czynnikiem ryzyka choroby niedokrwiennej serca i chorób układu mózgowo-naczyniowcgo. w tym choroby nadciśnieniowej. W porównaniach międzynarodowych wysokie ciśnienie krwi jest rozpoznawane na podstawie ciśnieniu skurczowego (powyżej 115 mniHg), pomimo że...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /1 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ilość i jakość spożywanych tłuszczów

  W badaniach populacji krajów europejskich i pozaeuropejskich stwierdzono silną dodatnią korelację pomiędzy zawartością tłuszczów w diecie a zapadalnością mężczyzn na raka jelita grubego, dcóiy, gruczołu krokowego i płuc oraz białaczki. W przypadku kobiet korelacja taka dotyczyła, obok raka jelita...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /3 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wysokie stężenie cholesterolu we krwi

  Wysokie stężenie cholesterolu we krwi jest czynnikiem ryzyka w etiologii choroby niedokrwiennej serca i udaru mózgu. W analizach międzynarodowych wy sokie stężenie cholesterolu jest definiowane na podstawie stężenia cholesterolu ogółem we krwi (TChol). Za niskie uznaje się stężenie populacyjne <4,7...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /1 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spożycie sodu

  W wielu badaniach epidemiologicznych wykazywano, że wysokie spożycie sodu jest związane ze zwiększoną umieralnością z powodu chorób układu krążenia. W badaniu INTF.RSALT obejmującym ponad 10 000 osób z 52 ośrodków w 32 państwach stwierdzono, że w krajach, gdzie spożycie soli kuchennej (NaCI) jest...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /2 946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niskie spożycie warzyw i owoców

  Niskie spożycie warzyw i owoców jest czy nnikiem ryzyka choroby niedokrwiennej serca, nowotworów przełyku, żołądka, układu oddechowego i jelita grubego, a także udaru mózgu. Średnic spożycie warzyw i owoców na świccic. wy rażone medianą, wynosi 223 g/d?icń i różni się między krajami, grupami płci i...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /1 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spożycie kwasu foliowego

  Kwas foliowy jest niezł>ędny w procesach biologicznych jako kofaktor enzymów uczestniczących w biosyntezie kwasów nukleinowych DNA i RNA. Zapotrzebowanie na ten składnik gwałtownie wzrasta w początkowym okresie rozwoju zarodka. W razie niedoboru kwasu foliowego synteza DNA zostaje upośledzona i zahamowaniu...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /2 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mała aktywność fizyczna

  Mała aktywność fizyczna jest czynnikiem ryzyka w etiologii niedokrwiennej choroby serca. nowotworów jelita grubego, cukrzycy typu II. udaru mózgu i nowotworów sutka. W analizach międzynarodowych mata aktywność fizyczna jest definiowana jako umiarkowana aktywność fizyczna w czasic wolnym od pracy, w domu...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /1 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedobory witaminy A

  Skutki niedoborów witaminy A są głów nie odczuwane przez dzieci i kobiety, przy czym dzieci s<| 2-3 razy częściej zagrożone niedoborami witaminy A niż kobiety.

  Niedobory witaminy A są czynnikiem ryzyka chorób biegunkowych, malarii, odry. śmiertelności poporodowej kobiet i chorób infekcyjnych. W analizach...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA A PROFILAKTYKA PRZEWLEKŁYCH CHORÓB NIEZAKAŻNYCH

  Nadmiernemu spożyciu energii z pożywieniem towarzyszy często bardzo niski poziom aktywności fizycznej, co w sposób szczególny sprzyja dodatniemu bilansowi energetycznemu i rozwojowi otyłości. Z badań przeprowadzonych w Polsce wynika, że prawie 70% Polaków, zarówno młodych, jak i starszych, mu zwyczaj...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /4 887

  praca w formacie txt

Do góry