Dietetyka /265 prac/

 • Ocena brak

  WPŁYW ZACHODZĄCYCH ZMIAN KLIMATYCZNYCH NA PRZYSZŁĄ PRODUKCJĘ ŻYWNOŚCI

  W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lal ożywiona działalność gospodarcza człowieka zaczęta wpływać na klimat, powodując istotne zmiany klimatyczne w różnych rejonach świata. Zmiany te są spowodowane procesami urbanistycznymi, rozwojem przemysłu, a zwłaszcza zwiększoną emisją do atmosfery energii...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /5 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwas foliowy i witamina B12

  Kwas foliowy jest niezbędny do syntezy dcoksytymidylanu (dTMP). który powstaje w wyniku mctylacji deoksyurydylanu (dUMP). Niedobór kwasu folio-wego jest przyczyną akumulacji dUMP i wbudowania uracylu zamiast tyminy w łańcuch DNA. powodując powstawanie mutacji, złamań DNA oraz złamań chromosomów. Podobny...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /2 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLIMAT A MODEL ŻYWIENIA

  Jakkolwiek w obecnym świecie obserwujemy ekspansywną migrację żywności na wszystkie kontynenty, to jednak ludność zamieszkująca poszczególne strefy klimatyczne najczęściej korzysta z lokalnych zasobów żywności, co ściśle w iąże się zc stosunkowo łatwym jej pozyskaniem, względnie niską ceną...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /4 967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Witaminy antyoksydacyjne

  Dotychczasowe obserwacje wskazują, że witamina I£ jest kluczowym antyoksy-dantem przeciwdziałającym uszkodzeniom DNA przez reaktywne formy tlenu, a ponadto jej obecność zwiększa stopień usuwania uszkodzonego DNA z komórek. Podawanie witaminy 1E wywcłującc istotny wzrost jej stężenia w osoczu nic wpływa...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /4 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klimat śródziemnomorski

  Klimat śródziemnomorski istotr.ic wpłyną! na ukształtowanie się swoistego modelu żywienia społeczeństw zamieszkujących rejony basenu Morza Śródziemnego. Żywienie ludności krajów śródziemnomorskich opiera się w głównej mierze na surowcach i produktach żywnościowych pozyskiwanych w tym klimacie. W...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /3 715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE

  Istnienie zależności pomiędzy wielkością PKB przypadającego na jednego mieszkańca a składem przeciętnej diety zostało dowiedzione blisko -Mi lat temu przez Perisse, Sizaret i Francois. Autorzy ci na podstawie analizy danych statystycznych dotyczących poziomu rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów i...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /6 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Azjatycki model żywienia

  Azjatycki model żywienia zasługuje na uwagę, bowiem wiele chorób uznanych za cywilizacyjne jak zawały serca, cukrzyca i nowotwory, w populacjach zamieszkujących różne regiony Azji występuje w znacznie mniejszym stopniu. Tradycyjna dicta azjatycka opiera się w dużej mierze na surowcach pozyskiwanych w...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /2 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLIMAT I JEGO ZRÓŻNICOWANIE

  Życie i działalność człowieka są ściśle związane ze środowiskiem, w którym przebywa. a warunki tego środowiska są kształtowane przez panujący tam klimat i czynniki pogodowe.

  Klimat definiuje się jako charakterystyczny przebieg zjawisk pogodowych na danym obszarze w okresie .10-50 lat.

  Klimat jest...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /7 632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Południowoamerykański model żywienia

  Podstawowym pożywieniem pochodzenia roślinnego mieszkańców Ameryki Łacińskiej są: kukurydza i ziemniaki, ale także ryż, rośliny strączkowe, owoce i orzechy. Posiłki zestawiane są głównie z lokalnie uprawianych surowców roślinnych, bogatych w składniki mineralne i antyoksydanty. Ograniczone jest...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /1 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klimat a osadnictwo

  Przez długi czas klimat stanowił podstawowy czynnik decydujący o miejscu osiedlania się ludzi. Dogodne warunki klimatyczne, a więc umiarkowana temperatura powietrza, odpowiednia ilość opadów, mała odległość od wybrzeży morskich, zasobność w wodę. dogodne ukształtowanie powierzchni, to główne...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /3 856

  praca w formacie txt

Do góry