Dietetyka /265 prac/

 • Ocena brak

  ŚRODOWISKO SPOŁECZNE A SPOSÓB ŻYWIENIA

  Rodzina jest to grupa <rewnych. która ma poczucie własnej odrębności, ma własne zadania i cele życiowe, układ stałych, międzyosobniczych stosunków oraz określoną strukturę.

  W rodzinie występują bezpośrednie międzyludzkie kontakty społeczne, tzw. face to face; stosunki międzyosobnicze są bliskie...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /4 849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środowisko szkolne

  W szkole, w której dziecko ma kontakt z różnymi jednostkami i grupami społecznymi. poddane jest ono większej, niż w rodzinie, różnorodności oddziaływań, wartości i opinii. Zdobyta w szkole wiedza oraz doświadczenia środowiskowe (np. posiłki spożywane w szkole czy higiena pracy szkolnej) są istotne, a...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /1 629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki masowej komunikacji

  Współcześnie coraz większe znaczenie w kształtowaniu postępowania jednostki i zbiorowości ludzkich ira kultura masowa w środkach masowej komunikacji, które są zaliczane do pośrednich sposobów przekazywania informacji.

  Wykorzystanie środków masowej komunikacji jako nośników wiedzy żywieniowej łączy...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /1 458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naśladownictwo w konsumpcji

  Środow isko społeczne, w którym człowiek żyje. jest źródłem różnorodnych wzorców do naśladowania. Nabywanie produktów konsumpcyjnych charakterystycznych dla danej grupy społecznej, czyli realizowanie identycznego lub zbliżonego modelu spożycia, jest istotą tzw. naśladownictwa w...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /2 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pokarmy zakazane

  Już samo pojęcie produktu jadalnego nie jest uniwersalne, lec/ /ale/y od systemu wartości przyjętego w danej kulturze. Produkt uważany za jadalny w jednej grupie kulturowej, w innej może uchtdzić za niejadalny. Na przykład fladra uważana w Europie za smaczną rybę. przez mieszkańców Labradoru i Nowej...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /2 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Posty

  W wielu kulturach obowiązuje okresowe powstrzymywanie się od jedzenia, traktowane jako instrument ducłiowego doskonalenia się lub przygotowanie do ważnych świąt religijnych. Post może się wiązać z ograniczeniem ilości posiłków w ciągu dnia i ich rozmiarów (post ilościowy), albo też może mieć...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /2 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUCHNIE NARODOWE I REGIONALNE

  Pewnym wyrazem wpływów kulturowych charakteryzujących poszczególne narody są ich kuchnie. Kuchnia narodowa to charakterystyczny dla danego narodu dobór surowców i produktów oraz sposób przygotowania z nich potraw. Kuchnia regionalna natomiast dotyczy regionu kraju (np. kuchnia wielkopolska, śląska), bądź...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /17 677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biotechnologia

  Współczesna biotechnologia, oparta na rozwoju genetyki, biochemii, mikrobiologii i biologii molekularnej, umożliwia otrzymywanie organizmów modyfikowanych metodami inżynierii genetycznej (GMO): mikroorganizmów, roślin i zwierząt o udoskonalonych lub nowych cechach użytkowych.

  Badania nad modyfikacją...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /4 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nanotechnołogia

  Nanotechnołogia jest dziedziną nauki, która obok biotechnologii rozwija się najszybciej i ma swoje odniesienia również do żywności i żywienia. Jej osiągnięcia mogą istotnie wpłynąć na dostępność, wartość odżywczą i bezpieczeństwo żywności. Jest to technologia prowadząca do otrzymywania...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /5 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewolucja przemysłowa w przetwórstwie żywności

  Na przełomie XVIII i XIX w. w Anglii została zapoczątkowana rewolucja przemysłowa. u ludność wiejska zaczęła migrować do miast w poszukiwaniu pracy w powstających zakładach produkcyjnych. W tej sytuacji konieczne stało się przetwarzanie żywności na dużą skalę, a mechanizacja ją powiększyła i...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /2 289

  praca w formacie txt

Do góry