Dietetyka /265 prac/

 • Ocena brak

  Sposoby zapłaty za mleko

  Sposoby zapłaty za mleko ustalane są za pomocą dwóch podstawowych sposobów:

  1.    W mleczarniach cenę oblicza się na podstawie jednostek tłuszczowych, tj. ilości skupionego mleka od danego rolnika pomnożonej przez procentową zawartość tłuszczu w dostarczonym surowcu: j.t. = objętość mleka • %...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /2 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena mleka w skupie i jego klasyfikacja

  Mleko jest surowcem dla przemysłu mleczarskiego. Jego wartość zależy od stopnia zanieczyszczenia oraz od cech fizykochemicznych. Mleko narażone jest na liczne zanieczyszczenia nie tylko w okresie pozyskiwania, ale i w czasie transportu, przetwarzania i przechowywania. Mleko odbywa długą drogę od producenta...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /8 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Określenie świeżości mleka

  Podstawowym kryterium oceny świeżości mleka jest jego kwasowość. Rzeczywisty odczyn mleka zależy od stężeń jonów H+ lub OHT. Jest to kwasowość czynna, która dla mleka świeżego i normalnego wynosi 6,55-6,70. Kwasowość czynną mleka można oznaczyć instrumentalnie (pehametrem) lub za pomocą...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Próba alizarolowa

  W mleczarstwie do pomiarów świeżości mleka (pH) stosuje się alizarol - nasycony roztwór alizaryny w 70-procentowym alkoholu etylowym. Alizarol miesza się z mlekiem w stosunku 1:1, obserwuje zabarwienie i pojawienie się ewentualnych skłaczeń mleka. Mleko świeże wykazuje pH w granicach 6,55-6,70 i nadaje...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /1 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tłuszcze w mleku

  Tłuszcz mlekowy syntetyzowany jest przez tkankę gruczołową wymienia ze składników pobranych z osocza krwi: octanu, beta-hydroksymaślanu, trój glicerydów z lipoproteidów i chylomikronów oraz w mniejszych ilościach ze steroli, fosfolipidów wolnego glicerolu i wolnych kwasów tłuszczowych (WKT). Pobrane...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /18 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skład chemiczny mleka surowego

  Mleko jest substancjąbardzo złożoną, w której skład wchodzi około 250 składników. Najważniejsze z nich to tłuszcz, białko, laktoza i sole mineralne. Skład chemiczny mleka jest wypadkową działania wielu czynników, takich jak: rasowe, osobnicze, fizjologiczne, żywieniowe i zdrowotne.

  Różnice w...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /1 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Białko w mleku

  Większość białek mleka jest syntetyzowana przez komórki gruczołowe. Materiałem do syntezy białka są aminokwasy dostarczane z krwią. Większość aminokwasów, zwłaszcza egzogennych, jest pobierana w takich ilościach, w jakich pojawia się w mleku. Takie aminokwasy, jak: seryna, alanina, kwas glutaminowy i...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /15 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zależności ilościowe pomiędzy składnikami mleka

  Mleko jest mieszaniną wieloskładnikową, w której każdy składnik ma właściwe sobie parametry masy, właściwości fizyczne i chemiczne. Schemat dyspersji składników mleka ilustruje rysunek 6. W mleku znajdujemy składniki możliwe do wykrycia tylko w zakresie mikroskopu elektronowego, w zasięgu możliwości...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /1 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Laktoza

  Laktoza jest najważniejszym węglowodanem mleka i wpływa na jego wartość kaloryczną oraz słodkawy smak. Prekursorem laktozy jest w całości glukoza. Przy udziale syntetazy laktozowej z UDP-galaktozy i glukozy powstaje cząsteczka laktozy. Ponieważ w skład syntetazy laktozowej wchodzi alfa-laktoalbumina...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /2 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne fizyczne i fizykochemiczne cechy mleka

  Mleko jest mieszaniną wieloskładnikową i wielodyspersyjną składającą się z trzech podstawowych faz:

  •    emulsyjnej,

  •    koloidalnej,

  •    molekularnej.

  Rysunek 6. Układ fizykochemicznej równowagi w mleku [wg Ballarina]

  Te trzy fazy znajdują się w ścisłej zależności - interakcji. Naruszenie...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /2 220

  praca w formacie txt

Do góry