Dietetyka /265 prac/

 • Ocena brak

  WPŁYW RELIGII I INNYCH CZYNNIKÓW KULTUROWYCH NA ZACHOWANIA ŻYWIENIOWE

  Polska, podobnie jak znakomita większość innych krajów, nie jest jednolita ludnościowo. choć nic należy też do państw tak zróżnicowanych narodowościowo, jak USA, Wielka Brytania, Francja czy Niemcy, gdzie wskutek osadnictwa, pozostałości pokolonialnych czy ruchów migracyjnych, znaczny jest odsetek...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /2 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Utrwalanie żywności

  Pozyskiwanie żywności zawsze miało charakter sporadyczny, związany m.in. z sezonowością upraw, polowań i połowów. Często zdobywano też żywność w nadmiarze. Dlatego pojawiali się konieczność utrwalania jej nadwyżek. Mimo to. że początkowo metody utrwalania były bardzo proste, jak solenie...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /6 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chłodzenie i zamrażanie

  Od 1952 r. datuje się dynamiczny rozwój chłodnictwa i zamrażalnictwa. metod mniej zmieniających wartość odżywczą i cechy sensoiyczne, niż klasyczna aperty-zacja. Chłodzenie i zamrażanie należą do jednych z najstarszych metod utrwalania żywności, jednak ich wprowadzenie do praktyki przemysłowej było...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /3 938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nietermiczne metody utrwalania

  Fizyczne, nietermiczne metody utrwalania żywności zostały wprowadzone w celu uniknięcia niekorzystnych zmian właściwości sensorycznych i odżywczych wywołanych działaniem podwyższonej temperatury', przechowywaniem w stanic zamrożonym lub odwodnionym, jak również w celu wyeliminowania dodatku...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /4 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postęp w technologii żywności związany ze stosowaniem substancji dodatkowych

  Do wytwarzania żywności bardziej bezpiecznej, o większej wartości odżywczej, tańszej, w różnorodnym asortymencie i o bardziej atrakcyjnych cechach sensorycznych może się przyczyniać stosowanie substancji dodatkowych.

  Substancja dodatkowa substancja, która nic jest zwyczajowo odrębnie spożywana jako...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /2 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEN, EKSPRESJA GENU, ZMIENNOŚĆ GENETYCZNA

  Nauką zajmującą się dziedziczeniem przez organizm cech z pokolenia na pokolenie jest genetyka. Natomiast każdą z tych cech. jak już wcześniej wspomniano, określa się mianem fenotypu. Fenotyp obejmuje cechy wyglądu zewnętrznego, takie jak kolor włosów czy kolor oczu, ale również cechy morfologiczne...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /3 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postęp naukowo-techniczny a sposób żywienia

  Kolejnym czynnikiem, który miał i ma istotny wpływ na sposób odżywiania się ludności, jest postęp naukowo-techniczny. O ile klimat determinował asortyment dostępnej żywności w sernic terytorialnym (geograficznym), o tyle postęp naukowo-techniczny, w tym rozwój metod utrwalania, umożliwił...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /2 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klimat a rolnictwo

  Klimat uznawany jest za długo działający czynnik przyrodniczy, podczas gdy pogoda określana jest jako czynnik krótko działający . Poprzez wpływ klimatu na regulację szybkości fotosyntezy i okresu wegetacji roślin oraz tempo wzrostu zwierząt oba te czynniki przyczyniają się do kształtowania struktury...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /7 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKŁADNIKI DIETY A EKSPRESJA GENÓW

  Jak wspomniano wcześniej, w powstaniu zmienności osobniczej obok genów udział ma środowisko, zaś do najistotniejszych czynników środowiskowych, które modyfikują funkcjonowanie genów, należą składniki pokarmowe dostarczane do organizmu.

  Zrozumienie, jak dieta wpływa na organizm, wymaga uświadomienia...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /5 707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dostępność surowców i ich obróbka technologiczna

  I listoria ludzkości związana była zawsze ze zdobywaniem żywności, które ongiś było głównym napędem ludzkiego działania. Pierwotne istoty człowickowate odżywiały się dzikimi owocami, orzechami, liśćmi, korzeniami oraz w niewielkim stopniu małymi zwierzętami. Później, po opanowaniu wytwarzania...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /5 066

  praca w formacie txt

Do góry