Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  NATYWNA STRUKTURA BIAŁEK

  Konformacja przestrzenna charakterystyczna dla prawidłowej i funkcjonalnej cząsteczki białka. Właściwie wytworzone w procesie biosyntezy białko jest w stanie pełnić w organizmie przypisaną sobie funkcję. Natywna struktura białek może zostać utracona w wyniku denaturacji, podczas której następuje...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NARZĄD POWONIENIA U CZŁOWIEKA, narząd węchu u człowieka

  Narząd zbudowany z komórek czuciowych, które są zdolne do rozpoznawania bodźców chemicznych związanych z cząsteczkami docierającymi wraz z wdychanym powietrzem. Odpowiada więc za czucie teie-ceptywne, czyii działające na organizm z pewnej odległości. Narząd węchu budują komórki nerwo-wo-zmysłowe...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /3 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEFRON

  Podstawowa jednostka strukturalna i funkcjonalna nerki kręgowców, której zadaniem jest wytwarzanie moczu. Procesy związane z powstawaniem moczu obejmują: filtrację, resorpcję i sekrecję. N. zbudowany jest z ciałka nerkowego, od którego odchodzi kanalik kręty I rzędu (proksy-malny); przechodzi on w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NARZĄD SŁUCHU I RÓWNOWAGI, ucho

  Narząd umożliwiający odbieranie bodźców słuchowych i zmian położenia ciała u kręgowców. Może składać się z trzech części: ucha wewnętrznego, czyli błędnika, gdzie zlokalizowane są właściwe komórki zmysłowe odpowiedzialne za odbieranie bodźców, ucha środkowego pośredniczącego w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /4 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAJĄDRZA

  Struktury związane anatomicznie z jądrami. Każde z najądrzy składa się z głowy, trzonu i ogona, który przechodzi w nasieniowód. Anatomicznie najądrza zbudowane są z krętych przewodów, w których plemniki przechodzą okres dojrzewania. Dojrzałe plemniki mogą być magazynowane jakiś czas w ogonie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEANDERTALCZYK (Homo sapiens neanderthalensis)

  Wymarły podgatunek Homo sapiens, żyjący prawdopodobnie około 150-35 tys. lat temu na terenach Europy, Pierwsze znaleziska pochodzą z 1856 roku z doliny rzeki Neander w Niemczech. Cechą charakterystyczną budowy neandertalczyka jest płaska czaszka o dużej puszce mózgowej (1300-1750 ml), z wydatnymi tukami...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NARZĄD SMAKU U CZŁOWIEKA

  Zespół komórek zmysłowych zdolnych do rozpoznawania smaku pobieranego pokarmu. Komórki receptorowe umiejscowione są w jamie ustnej, głównie na powierzchni języka, ale także na podniebieniu miękkim, na tylnej ścianie gardła i nagłośni.

  Błona śluzowa pokryta jest brodawkami, w obrębie których...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /3 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAMORZYNY, mangrowe

  Formacja roślinna złożona z wiecznie zielonych lasów, zasiedlających strefę pływów wybrzeży morskich strefy mię-dzyzwrotnikowej. Namorzyny występują na przybrzeżnych płyciznach, w zatokach, lagunach, ujściach rzek. Tworzące je rośliny wykazują kon-wergencyjne podobieństwa, wynikające z...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /3 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NADNERCZA

  Para gruczołów dokrewnych położonych na górnym biegunie każdej z nerek. Na przekroju nadnerczy widoczne są dwie warstwy o różnym pochodzeniu embrionalnym - kora i rdzeń.

  Kora produkuje różne hormony sterydowe, np. mineraiokortykoidy -.regulujące gospodarkę wodną i mineralną ustroju...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NADP+ - fosforan dinukieotydu nikotynoamidoadeninowego

  Jeden z przenośników elektronów i protonów w wielu procesach oksydo - redukcyjnych zachodzących w komórkach. W odróżnieniu od NAD+ cząsteczka NADP+ posiada przyłączoną do grupy hydroksylowej, w pozycji 2’ pierścienia rybozy nukleotydu adeninowego, grupę fosforanową. Podobnie jak NAD+ również...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /868

  praca w formacie txt

Do góry