Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  NYKTYNASTIA

  Autonomiczne ruchy turgorowe roślin, inaczej ruchy senne. Dotyczą niektórych organów roślinnych - liści, płatków i pręcików. Nyktinastie uzależnione są częściowo od zmian środowiskowych w cyklu dobowym (nasłonecznienia, temperatury), a częściowo od metabolizmu rośliny.

  Posiadają przez to...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODWROTNA TRANSKRYPCJA

  Proces odwrotny do transkrypcji, w którym informacja genetyczna przepisywana jest z RNA na DNA. Proces ten prżeprowadzany jest przez enzym zwany odwrotną transkryptazą.

  Proces wykorzystywany podczas infekcji wirusowych posiadających genom złożony z RNA, jak np. retrowirusy (np, HIV). Proces ten...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODDYCHANIE BEZTLENOWE (anaerobowe)

  Fizjologiczny proces uzyskiwania energii na drodze enzymatycznego, beztlenowego rozkładu związków organicznych do prostych związków organicznych lub nieorganicznych. Może przebiegać na drodze fermentacji lub z wykorzystaniem nieorganicznego akceptora elektronów, innego niż tlen (redukcja siarczanów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NUKLEOSOM

  Jednostka strukturalna chro-matyny. Zbudowana jest z odcinka DNA nawiniętego na rdzeń białkowy, który jest kompleksem ośmiu białek histonowych, zwanego oktamerem histonowym. Białka histonowe budujące rdzeń to H2A, H2B, H3 i H4, ułożone są w sposób następujący: 2x (H2A-H2B) i 2x (H3-H4)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /1 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOWORODEK, niemowlę

  Pojęcie określające okres, rozwojowy człowieka od momentu urodzenia do 4 tygodnia życia. Noworodki mają z reguły nieco wydłużony kształt głowy (wynik przechodzenia przez kanał rodny, również przed-glowie - obrzmienie skóry głowy), elastyczną czaszkę z niezrośniętymi szwami czaszkowymi, siną...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /1 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NISZA EKOLOGICZNA

  Specyficzne dla każdego gatunku miejsce w strukturze biocenozy i rola w jej funkcjonowaniu. Nisza ekologiczna organizmu jest określana przez wszystkie aspekty jego życia oraz jego wzajemne stosunki z wszystkimi elementami środowiska ożywionego - biocenozy i nieożywionego, czyli biotopu (czynniki fizyczne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /1 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NUKLEOID

  Obszar cytoplazmy w komórkach prokariotycznych, w którym zlokalizowany jest chromosom bakteryjny, składający się najczęściej z kolistej cząstki DNA i białek wiążących się do DNA, umożliwiających zwinięcie długiej cząsteczki. Nukleoid jest odpowiednikiem jądra komórkowego w komórkach...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NITRYFIKACYJNE BAKTERIE

  Chemoautotroficze bakterie, występujące powszechnie w glebie i zbiornikach wodnych, czerpiące energię potrzebną do syntezowania związków organicznych z utleniania związków azotu (MH3 i N02").

  Stanowią one ważne ogniwo w cyklu krążenia azotu w przyrodzie, wzbogacając glebę w związki azotu o...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NUKLEOPROTEIDY, nukleoproteiny

  Białka złożone, zawierające grupę niebiałkową (prostetyczną) w postaci kwasu nukleinowego: deok-syrybonukleinowego (DNA) lub rybonukleinowego (RNA). Wielocząsteczkowe kompleksy zbudowane z białek (głównie zasadowych, np. histony lub hi-stonopodobne, protaminy) i kwasów nukleinowych, połączone...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOGOGŁASZCZKI, pedipalpy

  Druga para odnóży gębowych u pajęczaków. Złożone są z kilku członów. Za pomocą wyrostka umieszczonego na środkowym członie rozdrabniają i rozgniatają pokarm. U skorpionów i zaleszczotek nogo-gtaszczki przekształcają się w długie kleszcze. U innych upodabniają się do odnóży lokomotorycznych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /374

  praca w formacie txt

Do góry