Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  ODŻYWIANIE

  Dostarczanie do organizmu pod postacią pokarmu, substancji odżywczych (cukry, białka, tłuszcze), składników mineralnych i witamin, niezbędnych do podtrzymania podstawowych funkcji życiowych, prawidłowego wzrostu i rozwoju organizmu (gdzie są wykorzystywane jako materiał budulcowy, energetyczny...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /1 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKSYDOREDUKTAZY

  Enzymy katalizujące reakcje oksydacyjno-redukcyjne (utleniania i redukcji). Są to enzymy, które katalizują reakcję przeniesienia elektronu z jednej cząsteczki (nazywanej donorem elektronów) na drugą (akceptora elektronów). W ich skład wchodzą często koenzymy takie, jak NAD+, NADP+, FAD, FMN...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OGONEK LIŚCIOWY

  Część liścia, łącząca blaszkę liściową z nasadą liścia. Ogonek liściowy zbudowany jest ze skórki, tkanki miękiszowej i mechanicznej oraz paru wiązek przewodzących.

  Wiązki przewodzące zawierają drewno i łyko, ułożone w ten sposób, że łyko znajduje się po stronie dolnej (brzusznej) ogonka...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKSYHEMOGLOBINA

  Hemoglobina utlenowana, zawierająca przyłączoną cząsteczkę tlenu do atomu żelaza grupy hemowej w każdym z czterech miejsc wiążących 02. Utlenowanie zachodzi w płucach (lub skrzelach), gdzie tlen doprowadzany jest ze środowiska, dyfunduje on do erytrocytów i łączy się z hemoglobiną. Czerwone...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /1 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKO

  Zwierzęcy narząd wzroku, odbierający bodźce świetlne i przesyłający je za pośrednictwem impulsów nerwowych do ośrodków wzrokowych w korze mózgowej, gdzie dochodzi do wytworzenia obrazu. Od zewnętrznej strony gałkę oczną człowieka otacza twardówka - jest to nieprze-puszczająca światło...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /5 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKOŁEK

  Przynajmniej dwuskładnikowy zespół organów roślinnych wyrastający na tej samej wysokości. Np. okółkowe ułożenie liści na łodydze u marzanki, moczarki kanadyjskiej, które wyrastają z tego samego węzła. W większości kwiatów poszczególne ich elementy są również ułożone...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKRĘŻNICA

  Odcinek jelita grubego, położony między jelitem ślepym a odbytnicą. Zbudowany z trzech odcinków: okrężnicy wstępującej, poprzecznej i zstępującej. Zachodzą w niej procesy resorpcji wody, soli mineralnych, witamin i formowanie kału.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKRYTOZALĄŻKOWE, okrytonasienne

  Podgromada gromady roślin nasiennych. Jest to bardzo liczna, współcześnie panująca grupa roślin zarówno drzewiastych, jak i zielnych. Kwiaty są najczęściej obupłciowe, a zalążki są okryte zrośniętymi ścianami owocolistków (słupek). Rośliny te charakteryzuje silna redukcja gametofitów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /1 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKRZEMKI (Bacillariophyceae)

  Klasa 4 glonów w gromadzie heterokontofitów, czasem traktowane jako oddzielna gromada Bacillariophy-ta. Okrzemki stanowią najliczniejszą grupę glonów, obecnie znanych jest około 20 tys. gatunków, ale szacuje się, że łącznie jest ich 100 tys. Zasiedlają różne typy ekosystemów: wilgotne skaty i gleby...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /5 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OB (odczyn, opad Biernackiego, ESR - (ang.) erythocyte sedimentation rate)

  Badanie diagnostyczne, polegające na pomiarze czasu opadania (sedymentacji) erytrocytów (krwinek czerwonych). Odkryte i opisane przez polskiego lekarza Edmunda Biernackiego („Samoistna sedymentacja krwi jako naukowa, praktyczno-kliniczna metoda badania” Gazeta Lekarska, 1897 r,).

  Umieszczoną w cienkiej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /1 336

  praca w formacie txt

Do góry