Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  ORGANELLUM AUTONOMICZNE

  Struktura komórkowa o specyficznej budowie i funkcji, posiadająca włas.ną, niezależną od jądra komórkowego informację genetyczną. Tylko część białek orgenelli autonomicznych syntetyzowana jest na podstawie ich genomu. Druga część jest kodowana przez genom jądrowy. Białka kodowane przez oba genomy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANICZNE SUBSTANCJE

  Związki zbudowane z węgla, którego atomy mają swoistą zdolność bezpośredniego wiązania się między sobą i tworzenia łańcuchów lub pierścieni węglowych. Związki organiczne odgrywają zasadniczą rolę w budowie (strukturalne białka, lipidy i cukrowce) i funkcjonowaniu (kwasy nukleinowe, enzymy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPŁUCNA

  Błona surowicza otaczająca płuca kręgowców lądowych. Zbudowana jest z tkanki łącznej włóknistej pokrytej jednowarstwowym nabłonkiem płaskim. Warstwa otaczająca płuca nosi nazwę o. trzewnej (lub o. płucnej) i przechodzi w o. ścienną, wyścielającą wewnętrzną powierzchnię jamy piersiowej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANOGENEZA

  Ogół procesów prowadzących do powstania w pełni wykształconych organów (narządów). U zwierząt procesy te mogą zachodzić bądź tylko w okresie rozwoju zarodkowego, bądź mogą rozciągać się na okres rozwoju pozazarodkowego, młodocianego, larwalnego. Rozpoczynają się podczas gastrulacji, po...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPONY MÓZGOWO - RDZENIOWE

  Błony osłaniające mózg i rdzeń kręgowy. Najniższe kręgowce, minóg czy ryby chrzęstnoszkieletowe, posiadają tylko jedną oponę, która przylega bezpośrednio do mózgu i rdzenia. U ryb kostnoszkieletowych i płazów ogoniastych rozdziela się ona na dwie blaszki, z których zewnętrzna zrasta się z...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /3 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPTIMUM FIZJOLOGICZNE

  Wartość parametrów fizycznych cechujących warunki, w którym proces przebiega najintensywniej. Natężenie każdego procesu fizjologicznego zależy od warunków zewnętrznych, np. natężenie fotosyntezy zależy od stężenia dwutlenku węgla, intensywności światła, temperatury.

  >

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGAN, narząd

  Część organizmu wielokomórkowego mająca określoną formę, zbudowana z tkanki jednego rodzaju lub z różnych tkanek, występująca w określonym miejscu i pełniąca określone funkcje. W botanice stosuje się określenie organ, w zoologii natomiast - narząd. Główne organy u roślin to pęd i korzeń. U...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OOGONIUM

  U zwierząt: komórka rozrodcza żeńska zdolna do podziałów mitotycznych. U większości zwierząt o. dzielą się w jajnikach dojrzałych samic i rozwijają się z nich oocyty. U ssaków o. mnożą się tylko w okresie życia płodowego i w żeńskim noworodku wszystkie komórki płciowe w jajnikach są już...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPERON

  Podstawowa jednostka organizacyjna genów w genomach bakteryjnych/prokariotycz-nych. Zawiera jednostki regulatorowe i zestaw genów iub gen danego szlaku metabolicznego. Przykładem jest o peron laktozowy zawierający wszystkie geny potrzebne do metabolizmu laktozy przez bakterie lub operon tryptofanowy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPIUM

  Nieoczyszczona mieszanina alkaloidów izolowanych z nasion i zielonych makówek maku lekarskiego. Głównym alkaloidem wchodzącym w skład o. jest -» morfina. Jako środek przeciwbólowy znajduje ogromne zastosowanie w medycynie.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /263

  praca w formacie txt

Do góry