Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  OSOCZE

  Płynny składnik krwi. W 90% złożony z wody, resztę stanowią: elektrolity (jony: Cl~, K+, Na+), białka (albuminy, globuliny, fibrynogen), hormony, składniki odżywcze i produkty przemiany materii. Można je oddzielić od elementów mor-fotycznych (upostaciowanych) kp«i poprzez wirowanie. 

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORZĘSKI

  Najbardziej wyspecjalizowany typ Dierwotniaków. Komórki są stosunkowo duże i zawsze posiadają rzęski oraz przynajmniej dwa jądra: małe - mikronukleus i duże - makronu-klsus. Mikronukleus odpowiada za przekazywanie informacji genetycznej komórkom potomnym i jest diploidalne. Makronukleus jest poliploidalne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /1 532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSSEINA, osseomukoid

  Proteoglikan, substancja organiczna wchodząca w skład tkanki łącznej podporowej - kostnej, zawierająca włókna kolagenowe (typu I-go) i inne białka niekolageno-we (osteonektyna, osteokalcyna), zapewniająca jej wytrzymałość. Ulegając procesowi mineralizacji przekształca się w blaszki kostne - kości...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSAD CZYNNY

  Drobnoustroje należące do aerobów wykorzystywane w biologicznych oczyszczalniach ścieków (w komorach napowietrzania). Są to bakterie, sinice, glony oraz pierwotniaki. Wychwytują one z zanieczyszczonej wody związki organiczne oraz nieorganiczne (głównie azotany, fosforany i siarczany), przyczyniając się...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANOWCE

  Rośliny, których ciało jest zróżnicowane na: łodygę, liście i korzeń. Do o. zalicza się: paprotniki, nagonasienne i okrytonasienne; w niektórych systemach do o. zalicza się również mszaki. W budowie wewnętrznej organowców wyróżnia się tkanki.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSPA

  Choroba wirusowa o bardzo ciężkim przebiegu (m.in. gorączka, bóle głowy, wymioty, nieżyt dróg oddechowych oraz zmieniająca się w czasie wysypka). Niegdyś ospa prawdziwa (ospa naturalna) dziesiątkowała ludność, pojawiając się epidemicznie w różnych częściach świata.

  Szczepienia ochronne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /1 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSIERDZIE, worek osierdziowy

  Podwójna błona surowicza otaczająca serce. Zbudowana z trzech warstw od zewnątrz: blaszki ściennej osierdzia, śródsierdzia (jama osierdzia, wypełniona płynem surowiczym) i blaszki trzewnej osierdzia (nasierdzie, ściśle przylegająca do mięśnia sercowego). U ssaków dodatkowo wzmocniona od zewnątrz...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANY PRZETRWALNIKOWE

  Twory produkowane przez organizmy żywe w niesprzyjających warunkach środowiska (zima, susza). Charakteryzują się dużą odpornością na czynniki fizyczne i chemiczne, rozwijają się w sprzyjających warunkach w organizmy aktywne metabolicznie. U bakterii o. p. są endospory, u glonów i sinic aki-nety, u...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSKRZELA

  Element dróg oddechowych lądowych kręgowców. Oskrzela powstają jako dwa odgałęzienia tchawicy. U człowieka prawe jest krótsze, szersze i skierowane bardziej ku dołowi, lewe dłuższe i węższe. Oskrzela wnikają do płuc i tworzą w nich wiele rozgałęzień, tzw. drzewo oskrzelowe.

  >

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANELLUM KOMÓRKOWE

  Struktura o specyficznej budowie i funkcji, tworząca część komórki. Wyróżnia się organella obłonione, w tym otoczone pojedynczą błoną (np. aparat Golgiego, siateczka śródplazmatyczna, lizosomy, peroksyso my, wodniczki, rzęski, wici) lub dwiema bfonami (jądro komórkowe, mitochondria, chloroplasty)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /488

  praca w formacie txt

Do góry