Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  PRĘCIKI

  Jeden z typów (obok czopków) komórek fotoreceptorowych (światłoczułych) oka o charakterystycznym podłużnym kształcie, znajdujących się na siatkówce i odpowiedzialnych za percepcję sygnałów świetlnych. Pręciki w liczbie ok, 125 milionów umieszczone są na siatkówce obwodowo w stosunku do czopków...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRION PrPres

  (ang. proteinaceous infeciious particie - zakaźna cząsteczka proteinowa; PrPres - ang, resistant - oporna na działanie enzymu proteolitycznego, proteinazy K; zamiennie PrPsc -od ang. scrapie) - infekcyjna (Stanley B. Prusiner, Nagroda Nobla z dziedziny medycyny, 1997), sa-mopowielająca się cząsteczka...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /2 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PREGAMICZNA MEJOZA

  Mejoza, która zachodzi przed procesem zapłodnienia. Występuje u organizmów diploidalnych, u których komórki macierzyste gamet ulegają mejozie pregamicznej, w wyniku której powstają haploidalne gamety.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PREKAMBR

  Era geologiczna, pierwszy etap rozwoju organizmów na Ziemi. Era ta obejmuje czasy od około 3,5 mld lat temu do 570 min lat temu. Przez pierwszy miliard lat doszło do wytworzenia żywych struktur - prymitywnych komórek prokariotycznych. W późniejszym okresie powstały komórki eucaryota, doszło do zmiany...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWIERZCHNIA ODDECHOWA

  Powierzchnia, przez którą zachodzi wymiana gazowa. Powierzchnie oddechowe są wilgotne i silnie uknwione, aby dyfuzja gazów była efektywna. Zwierzęta o wyższym zapotrzebowaniu energetycznym posiadają bardzo rozbudowane powierzchnie wymiany gazowej.

  U niższych bezkręgowców wymiana gazowa zachodzi...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWSTAWANIE GATUNKÓW, specjacja

  Proces ewolucyjny prowadzący do zwiększenia liczby gatunków. Specjacja właściwa (kladogeneza) polega na wyodrębnieniu się jednego lub kilku gatunków z gatunku już istniejącego.

  Specjacja filetyczna prowadzi do stopniowych zmian w obrębie istniejącego gatunku i powolnego przekształcenia się go w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PÓŁPASOŻYT

  Organizmy roślinne, które wytwarzają w procesie fotosyntezy substancje odżywcze, a od żywiciela pobierają wodę i sole mineralne, np. jemioła, Do pobierania tych związków z naczyń gospodarza jemioła wytwarza korzenie ssawki, tzw. haustoria.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAJELITO, gastrocel

  Jama gastruli otoczona endodermą, która łączy się ze środowiskiem zewnętrznym poprzez pragębę. U dwuwarstwow-ców prajelito funkcjonuje przez całe życie jako układ pokarmowy. U trójwarstwowców wytwarza się z niego jelito środkowe, wątroba, trzustka, układ oddechowy.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRANERCZE, śródnercze

  Typ układu wydal-niczego występujący u dorosłych bezowodniow-ców (bezżuchwowce, ryby, płazy) i u zarodków owodniowców (gady, ptaki, ssaki). Podstawową jednostką funkcjonalną pranercza jest nefron zbudowany z nefrostomu (orzęsiony lejek, pobierający szkodliwe substancje z jamy ciała) i ciałka...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POTENCJAŁ SPOCZYNKOWY

  Różnica potencjału pomiędzy wewnętrzną a zewnętrzną powierzchnią błony komórkowej. Różnica mierzona za pomocą mikroelektrod wynosi około -70 mV. Potencjał spoczynkowy występuje w komórkach o spolaryzowanej błonie komórkowej (na zewnątrz zgromadzone ładunki dodatnie, a wewnątrz ładunki ujemne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /385

  praca w formacie txt

Do góry