Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  PRZYTARCZYCE

  Parzyste gruczoły Pokrewne. U człowieka leżą na tylnej i bocznej powierzchni tarczycy, U innych kręgowców sąsiadują z grasicą, Przytarczyce wydzielają parathormon regulujący gospodarkę wapniową i fosforanową organizmu.

  U zwierząt przytarczyce produkują też obniżającą poziom wapnia we krwi...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZETRWALNIKI, diaspory, formy przetrwalnikowe

  Struktury jedno- lub wielokomórkowe, które zapewniają organizmom przetrwanie niekorzystnych czynników środowiska. Możliwość przeżycia w ekstremalnych warunkach zapewnia prze-trwalnikom gruba osłona, zgromadzenie dużej ilości materiałów zapasowych oraz silne odwodnienie.

  Przetrwalniki są powszechne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYWRY

  Gromada należąca do typu płaziń-ców. Przywry w większości są pasożytami wewnętrznymi kręgowców. Przechodzą skomplikowane cykle życiowe z wieloma postaciami larwalnymi. Niektóre larwy są wolno żyjące, inne bytują w ciele różnych żywicieli pośrednich. Przywry mają ciało wrzecionowate, jest...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEWĘŻENIA RANVIERA

  Wolne obszary występujące pomiędzy iemocytami otaczającymi akson (tworzącymi osłonkę mielinową). Część aksonu objęta osłonką jest izolowana elektrycznie, natomiast przewężenia Ranviera nie. Depolaryzacja błony po zadziałaniu bodźca przemieszcza się wzdłuż aksonu skokowo od przewężenia do...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYWSPÓŁCZULNY UKŁAD NERWOWY, parasympatyczny układ nerwowy

  Część autonomicznego układu nerwowego, działa anta-gonistycznie do współczulnego (sympatycznego) układu nerwowego. Układ przywspółczulny składa się z ośrodków nerwowych rozmieszczonych w śródmózgowiu, rdzeniu przedłużonym i odcinku krzyżowym rdzenia kręgowego oraz z włókien nerwowych.

  Drogi...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEŻUWACZE

  Roślinożerne parzystokopytne ssaki, posiadające czterokomorowy żołądek. W żołądku przeżuwaczy wyróżnia się: żwacz, czepiec, księgi i trawieniec. Połykany pokarm jest częściowo trawiony w żwaczu, z którego wraca do jamy gębowej, gdzie jest przeżuwany, rozcierany i ponownie połykany...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEMIANA POKOLEŃ U ROŚLIN

  Regularne występowanie po sobie pokolenia roz-mnażającegd się płciowo - gametofitu i bezpłciowo - sporofitu. Gametofit jest pokoleniem haploidalnym i na drodze mitozy w gametangiach wytwarza gamety. Po połączeniu się gamet (zapłodnienie) powstaje zygota, która rozwija się w sporofit. Sporofit jest...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEPONA

  Płaski, błoniasty mięsień o kopulastym kształcie, ograniczający od góry jamę brzuszną. Przepona jest wysklepiona w kierunku klatki piersiowej, dolnym brzegiem przyczepiona do żeber, mostka i kręgosłupa. Rozróżnia się część mostkową, żebrową i lędźwiową, która jest najsilniejsza. Mięśnie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /1 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEMIANA FAZ JĄDROWYCH

  Regularne następowanie po sobie komórek hapioidainych i diploidalnych w cyklu życiowym roślin, grzybów i zwierząt. W zależności od tego, które pokolenie dominuje i kiedy dochodzi do mejozy i zapłodnienia, wyróżnia się haplonty (niektóre pierwotniaki) i diplonty (część pierwotniaków, zwierzęta...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEDNERCZE

  Nerka występująca w okresie zarodkowym u kręgowców. Funkcjonuje też u nielicznych form dorosłych, np. kręgouste, niektóre ryby. Elementem strukturalnym i funkcjonalnym przednercza jest otwierający się do jamy ciała orzęsiony lejek i kanalik, który uchodzi do przewodu Wolffa i nim na zewnątrz. Przewód...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /427

  praca w formacie txt

Do góry