Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  PUCH

  Miękkie pióra pokrywające ciało piskląt. Występuje też u ptaków dorosłych pod piórami konturowymi (szczególnie dużo na brzuchu). Pióro puchowe składa się z dutki i licznych promieni, pomiędzy którymi nie ma połączeń. Brak stosiny. Pióra puchowe stanowią bardzo dobrą warstwę...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PULA GENOWA POPULACJI

  Suma genów wszystkich osobników populacji. Określenia tego używa się w genetyce populacyjnej oraz ewo-lucjonizmie w odniesieniu do populacji rozmnażających się płciowo. Zmiany w pulach genowych populacji są przyczyną zmian ewolucyjnych.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PURYNY

  Heterocykl iczne związki organiczne, wchodzące w skład wielu istotnych dla organizmów żywych biocząsteczek. Zawierają pierścień pirymidyny połączony z pierścieniem imidazolu. W skład cząsteczki puryny wchodzą cztery atomy azotu. Najważniejszymi purynami występując w przyrodzie są adenina i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /1 844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PUSZKA

  Rodzaj zarodni u mszaków. Występuje na szczycie sporofitu, zwykle pokryta jest wieczkiem i osłonięta czepkiem. Wewnątrz puszki znajduje się tkanka archesporialna. Podziały me-jotyczne archespor prowadzą do powstania haploidalnych zarodników.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYLOFITY

  Najstarsze, wymarłe rośliny lądowe. Psylofity pojawiły się w sylurze i uważa się je za przodków roślin naczyniowych. Posiadały wi-dlasto rozgałęzione, wyniesione pędy nadziemne oraz płożące „kłącza” z chwytnikami. Przykładem psylofitów jest Rhynia.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYROST WTÓRNY

  Przyrost łodygi i korzenia na grubość. Zachodzi w wyniku podziałów komórek merystemów bocznych: kambium (miazgi) i fellogenu (miazgi korkotwórczej). Powstające w wyniku podziałów kambium komórki różnicują się w elementy łyka wtórnego i drewna wtórnego, tyko odkłada się na zewnątrz kambium, drewno - ku...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PTAKI (Aves)

  Gromada stałocieplnych -> kręgowców, których przednie kończyny przekształcone są w skrzydła, a ciało okrywają -» pióra. Należą one do owodniowców. Współcześnie znanych jest 9200 gatunków dzielonych na 27 rzędów. Znaleziono wiele form przejściowych pomiędzy gadami i ptakami, które określa się...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /8 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYSADKA MÓZGOWA

  Gruczoł do-krewny. Leży u podstawy międzymózgowia i łączy się z nim za pośrednictwem lejka. Przedni płat przysadki mózgowej produkuje hormony tropowe (gonadotropowe, tyreotropowe i Kortykotropowe), oddziałujące na inne gruczoły dokrewne (gonady, tarczycę, korę nadnerczy).

  Przysadka mózgowa pełni...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYSSAWKI

  Narządy czepne występujące u form pasożytniczych, np, tasiemców, pijawek, służące do przytwierdzania się do ciała żywiciela. Przyssawki występują także na ramionach głowo-nogów i są wykorzystywane jako narządy chwytne. U ryby podnawki w przyssawkę przekształca się płetwa grzbietowa. Służy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZESTWORY MIĘDZYKOMÓRKOWE

  Wolne przestrzenie występujące w tkankach roślinnych pomiędzy komórkami. System przestworów komórkowych zapewnia roślinie przewietrzanie. Szczególnie duże przestwory występują w miękiszu, zwłaszcza powietrznym, oraz asymilacyjnym-gąbczastym, U niektórych roślin w przestrzeniach międzykomórkowych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /477

  praca w formacie txt

Do góry