Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  REGRES, ewolucja regresywna

  Proces prowadzący do uproszczenia budowy lub całkowitego zaniku narządu. Skutkiem r. mogą być daleko posunięte uproszczenia budowy organizmu w porównaniu z przodkami. R. często występuje u form pasożytniczych oraz zwierząt osiadłych i zwykle jest połączony z równoczesnym rozrostem narządów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RECYKLING

  Proces odzyskiwania surowców z materiałów odpadowych i wykorzystywanie ich do ponownej produkcji. Do recyklingu nadają się np.: makulatura, metale, tekstylia, niektóre tworzywa sztuczne, szklane opakowania i odpady żywności przetwarzane na paszę.

  Recykling jest jedną z kilku możliwości zmniejszenia...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REGULACJA CIEPLNA, termoregulacja

  Reakcje fizjologiczne organizmu na zmiany temperatury otoczenia. Dzięki tym reakcjom temperatura wewnętrzna ciała utrzymuje się na niemal stałym poziomie (u człowieka ok. 37°C). Ciepłota ciała jest wypadową wytwarzania ciepła w ustroju oraz jego oddawania do otoczenia.

  Zaburzenia tego bilansu mogą...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /1 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REDIA

  Stadium larwalne przywr bytujące w żywicielu pośrednim (najczęściej mięczak). Rozwijają się z komórek rozrodczych wytworzonych partenogenetycznie przez wcześniejsze stadium larwalne - sporocystę. Ciało redii jest zwykle wydłużone, zaopatrzone w otwór gębowy prowadzący do workowatego jelita. W...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rdzeń przedłużony

  Element mózgowia łączący je z rdzeniem kręgowym. W rdzeniu przedłużonym znajdują się: ośrodek oddechowy-reguluje odruchowe czynności mięśni klatki piersiowej, ośrodek pracy serca, ośrodki naczynioru-chowe - kurczenie i rozszerzanie się naczyń krwionośnych, ośrodek odruchów obronnych -...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REGULACJA GENETYCZNA

  Proces mający na celu ujawnienie się produktu genu w postaci kodowanego przez niego białka w komórce. Z tego powodu regulacja genetyczna występuje w wielu miejscach podczas przepływu informacji genetycznej z DNA do białka. Proces regulacji aktywności genów jest niezmiernie ważny dla prawidłowego...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /6 868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REDUCENCI

  Organizmy saprofityczne, odżywiające się martwą materią organiczną, która zostaje przez nie rozłożona do związków nieorganicznych. Reducentami są przede wszystkim bakterie i grzyby, organizmy, które przyczyniają się do obiegu materii w ekosystemie. Zapobiegają nagromadzeniu się martwej materii...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REAKCJE RUCHOWE ROŚLIN

  Zmiany położenia części ciała roślin wyższych zakorzenionych w podłożu lub swobodnie poruszających się glonów. Ze względu na rodzaj ruchu wyróżniamy: taksje (geotaksje, fototaksje, chemotaksje), tropizmy (geotropizmy, fototropizmy, tigmotropizmy), nastie (termonastie, sejsmonastie, fotonastie =...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RDZEŃ KRĘGOWY

  Jeden z dwóch elementów ośrodkowego układu nerwowego. Znajduje się w kanaie kręgowym, otoczony jest przez opony: twardówkę, pajęczynówkę, naczyniówkę. Zarówno kręgosłup, jak i opony wraz z płynem mózgowo-rdzeniowym ochraniają rdzeń kręgowy przed urazamimechanicznymi i odżywiają jego komórki.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RAPORT u THANTA, „Człowiek i jego środowisko"

  Raport o stanie środowiska naturalnego, opracowany przez sekretarza generalnego ONZ U Thanta, przedstawiony 26 V 1969 r. Raport stwierdzał pojawienie się po raz piepwszy w historii ludzkości ogólnoświatowego kryzysu, wywołanego degradacją środowiska naturalnego na skutek działalności człowieka i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /425

  praca w formacie txt

Do góry