Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  RETIKULUM SARKOPLAZMATYCZNE

  Złożony system błon retikuium gładkiego (agranularnego) tworzących liczne kanały, cysterny i pęcherzyki, przylegające do miofibryli, połączonych z tzw. kanalikami T (wpuklenia sarkolemmy - analog plasmoiemmy).

  Wykazuje ułożenie segmentowe, zależne od układu prążków mięśni, wg. schematu:...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RETROWIRUSY

  Rodzina wirusów, które posiadają genom w formie jednoniciowego RNA (kwasu rybonukleinowego). Po zainfekowaniu komórek gospodarza są zdolne do syntezy dwunicio-wego DNA (kwasu deoksyrybonukleinowego) używając jako matrycy (wzoru) właśnie swojego genomu w formie RNA. W pierwszej kolejności powstaje jedna...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /1 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RESORPCJA, wchłanianie

  Proces wchłaniania różnych substancji, np.:

  -    wody i rozpuszczonych w niej składników mineralnych przez komórki i tkanki;

  -    produktów odżywczych strawionych w przewodzie pokarmowym do naczyń limfatycznych i krwi na drodze dyfuzji biernej i czynnej (wbrew prawom dyfuzji, przy udziale ATP, za...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REZERWAT PRZYRODY

  Obszar prawnie chroniony, zwykle mniejszy niż park narodowy, obejmujący naturalne lub nieznacznie zmienione ekosystemy, stanowiska określonych gatunków roślin i zwierząt, elementy przyrody nieożywionej, które mają istotną wartość ze względów przyrodniczych, naukowych, kulturowych bądź...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RESTRYKTAZY - ENZYMY RESTRYKCYJNE

  Enzymy restrykcyjne, inaczej endonu-kieazy restrykcyjne, to naturalnie występujące enzymy w świecie Procatyota, stanowiące element zjawiska „restrykcji i modyfikacji” pozwalający drobnoustrojom na obronę przed obcym np. wirusowym DNA. Ich cechą jest zdolność rozpoznawania ściśle określonych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /3 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RHIZOBIUM

  Rizobia, inaczej bakterie brodawkowe, grupa bakterii glebowych zdolnych do 'wiązania azotu atmosferycznego. Do niedawna uważana była za jeden rodzaj, dziś wiadomo, że należą do niej Rhizobium, Bradyrhizobium, Azorhi-zobium oraz Sinorhizobium. Żyją one w symbiozie z roślinami motylkowymi.

  Przez...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /1 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RESTYTUCJA

  Działania zmierzające do odtworzenia lub częściowej odbudowy populacji danego gatunku bądź całych zespołów ekologicznych, które są zagrożone wyginięciem. R. prowadzona jest w różnych formach czynnej ochrony przyrody, w przypadku ratowania taksonów, m.in. przez specjalne hodowle zasilające populacje...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RETIKULOCYT

  Erytrocyt zawierający w cytoplazmie skupiska wolnych rybosomów, które są widoczne w mikroskopie świetlnym w postaci za--sadochłonnych ziaren, oraz siateczkę wewnątrz-plazmatyczną. R. powstaje w szpiku krwiotwórczym w wyniku usunięcia jądra komórkowego z erytroblastu w procesie erytropoezy. U człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REPRESJA

  Zahamowanie ekspresji genu wskutek dołączenia cząsteczki represora, co uniemożliwia transkrypcję; np. represja katabo-iiczna - polega na zahamowaniu ekspresji genów kodujących białko enzymatyczne, katalizujące rozkład substancji pokarmowych, na skutek wzrostu dostępności innego substratu, którego...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REKOMBINANT

  Organizm/komórka powstała w procesie rekombinacji. W wyniku procesu rekombinacji następuje wymiana materiału genetycznego pomiędzy komórkami/organizmami. Na skutek tego dochodzi do „przetasowania" genów pomiędzy organizmami, które doprowadza do powstania nowej jakości genotypu.

  Oprócz rekombinacji...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /771

  praca w formacie txt

Do góry