Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  RUCHY ROŚLIN

  Reakcje ruchowe organizmów roślinnych, grzybów, bakterii i sinic, obejmują zmiany położenia części ciała u roślin wyższych i grzybów oraz zmiany położenia glonów, bakterii i sinic. Niezależnie od innych podziałów, wyróżniamy dwa typy ruchów roślin: wzrostowe - wynikające z różnicy w szybkości...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /4 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZTOCZE

  Rząd gromady pajęczaków, obejmujący bardzo małe zwierzęta (ok. 1 mm długości). Zasiedlają prawie wszystkie środowiska, występują również formy pasożytnicze. Ciało jest zbudowane podobnie jak u pajęczaków, lecz pozbawione segmentacji.

  Do roztoczy należą kleszcze, które są pasożytami...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCHY ZWIERZĄT

  U zwierząt ruch związany jest ze zmianą miejsca w środowisku. Zwierzęta poruszają się za pomocą:

  -    rzęsek, np. pierwotniaki - pantofelek;

  -    ruchem pełzakowatym, np. ameba;

  -    mięśni przyczepionych do szkieletu zewnętrznego lub wewnętrznego.

  Prymitywne zwierzęta tkankowe, np...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /1 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RÓWNOWAGA BIOLOGICZNA

  Stan ekosystemu, w którym zachodzą tylko niewielkie zmiany w składzie gatunkowym. Zjawisko to ma miejsce w ekosystemach bogatych gatunkowo, gdzie występuje samoregulacja.

  W biocenozach naturalnych poszczególne populacje tak oddziałują wzajemnie na siebie, aby liczebność żadnej z nich nie wzrosła...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUDERALNE ROŚLINY

  Zespoły roślinne rozwijające się samorzutnie w pobliżu siedzib ludzkich, tam gdzie zniszczona została roślinność naturalna (przydroża, wysypiska śmieci). Najczęściej są to tereny bogate w związki azotowe i dlatego dominują gatunki nitrofilne, np. pokrzywa, lebioda, pieprzyca.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RÓŻNOSŁUPKOWOŚĆ, heterostylia

  Zjawisko polegające na występowaniu u jednego gatunku roślin kwiatów posiadających dwa typy słupków, których znamiona znajdują się na innej wysokości niż główki pręcików. W jednym typie słupek posiada krótką szyjkę, a pręciki mają długie nitki, w drugim typie słupki są długoszyjkowe, a...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZMNÓŻKI

  Struktury służące do rozmnażania wegetatywnego. Mogą być w postaci pojedynczych komórek lub niewielkich grup komórek, np. u brunatnie, krasnorostów, porostów czy mszaków. U roślin wyższych powstają rozmnóżki pąkowe, które mogą powstawać w pachwinach liściowych (żywiec cebulkowy), w kwiatostanach...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUJA

  Faza cyklu płciowego samic kręgowców, w której zachodzi owulacja, co powoduje zmianę zachowania samicy - pojawienie się zachowań seksualnych. W tym okresie zwierzęta tworzą pary, dochodzi do kopulacji i zapłodnienia. Ilość rui w ciągu roku jest zależna od gatunku, np. u lisa raz w roku, dwa razy u...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RÓŻNOZARODNIKOWOŚĆ, heterosporia

  Zjawisko u roślin polegające na wytwarzaniu dwóch rodzajów zarodników: mikrospor i makro-spor, które różnią się morfologicznie i fizjologicznie. Z mikrospor (małe zarodniki) powstaje przedrośle męskie, z makrospor (duże zarodniki) przedrośle żeńskie. Różnozarodnikowość występuje u niektórych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZRODCZOŚĆ

  Termin stosowany w ekologii populacji. Jest to stosunek liczby nowo urodzonych osobników do liczebności całej populacji. Populacje rozwijające się wykazują wysoką rozrodczość. Wyróżnia się rozrodczość rzeczywistą (ekologiczną), która odnosi się do danej populacji żyjącej w określonym...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /552

  praca w formacie txt

Do góry