Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  SFINGOLIPIDY

  Tłuszcze złożone, oparte na alkoholu sfingozynie zamiast na glicerolu. Tak jak u tłuszczów opartych na glicerolu, poza prostymi sfingolipidami istnieją fosfosfingolipidy i glikosfin-golipidy. S. są składnikami błon komórkowych. Szczególnie dużo występuje ich w błonach komórek układu nerwowego (tzw...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SERCE PŁUCNE

  Serce kręgowców oddychających płucami, tj. płazów, gadów, ptaków i ssaków. Serce płazów i gadów ma dwa przedsionki i jedną komorę. U gadów w komorze serca znajduje się niepełna przegroda (wyjątek stanowią krokodyle, które mają komorę podzieloną całkowicie na część prawą i lewą). Serce ptaków...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SHELFORDA PRAWO TOLERANCJI

  -    głosi ono, że możliwość bytowania organizmu w danym środowisku określa minimum i maksimum danego czynnika,

  -    maksimum: jest to górna granica, czyli maksymalne działanie jakiegoś czynnika, przy którym jeszcze mogą zachodzić procesy życiowe;

  -    minimum: jest to dolna granica, czyli...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /1 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SERCE SKRZELOWE

  Serce żylne to serce bezżuchwowców i ryb oddychających skrzelami. Skiada się z 4 części: zatoki żylnej, przedsionka, komory i stożka tętniczego. Przepływa przez nie krew żylna (odtlenowana). Krew aortą brzuszną doprowadzana jest do skrzel i po wymianie gazowej krew utlenowana jest roznoszona do...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEKWENCJE KIERUJĄCE BIAŁKA

  Peptydy tranzytowe, sekwencje sygnałowe, krótkie sekwencje aminokwasowe występujące zwykle w końcowej części łańcucha polipeptydowego tworzącego białko (lub jednego z łańcuchów poli-peptydowych). Pełnią one funkcję informatora o docelowej lokalizacji danego białka.

  Białka kodowane przez...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /1 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SERCE U CZŁOWIEKA

  Serce leży w śródpiersiu nad przeponą. Podstawą jest zwrócone ku górze, nieco w prawo i do tyłu, a koniuszkiem w dół, w lewo i w stronę mostka. Jest to narząd zbudowany z tkanki mięśniowej sercowej, będącej odmianą tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej.

  Serce znajduje się wewnątrz jamy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /2 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEJSMONASTIE

  Ruchy nastyczne organów rośliny (najczęściej iiści), wywołane bodźcem mechanicznym. Najdokładniej zbadane zostały u mimozy, która na dotyk reaguje składaniem się najpierw liści pojedynczych, a następnie złożonych. Odpowiedzialne za to zjawisko są zmiany turgoru w poduszeczkach występujących u...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEKWENCJA, kolejność ułożenia

  Najczęściej kolejność występowania monomerów w cząsteczce biopolimeru, np. aminokwasów w białku lub nukleotydów w kwasach nukleinowych. S. bywa też określana jako struktura pienwszorzędowa, np. struktura l-rzędowa białka, czyli kolejność ułożenia aminokwasów wyznaczana przez kolejność...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHIZOCEL

  Wtórna jama ciała powstała na skutek rozsunięcia się komórek mezodermy. Występuje np. u pierścienic, stawonogów. Schizocel to także pseudoceloma u obleńców, rozwojowo związana z pierwotną jamą ciała.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHIZOGONIA

  Forma rozmnażania bezpłciowego spotykana u pierwotniaków (np. u sporowców - zarodziec malarii i niektórych ameb), polegająca na wielokrotnym podziale jądra komórkowego, w wyniku czego powstaje wielojądrowy schizont, rozpadający się następnie na wiele komórek jednojądrzastych, tzw...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /353

  praca w formacie txt

Do góry