Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  SKAMIENIAŁOŚCI, skamieliny

  Szczątki żywych organizmów, a także ślady ich działalności pochodzące z minionych epok, zachowane w skatach. Mają one bardzo zróżnicowaną wielkość, od drobnych form, widocznych tylko pod mikroskopem, jak np. pancerzyki otwornic, aż po wielometrowe skamieniałe pnie drzew czy szkielety dinozaurów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /3 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKAMIENIAŁOŚCI PRZEWODNIE

  Skamieniałości charakteryzujące się wąskim zasięgiem stratygraficznym i szerokim rozprzestrzenieniem geograficznym. Wykorzystywane są do przeprowadzania korelacji utworów skalnych i określania ich wieku względnego. Przykładami s. p, dla ery paleozoicznej są morskie trylobity i graptolity, a dla ery...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKAMIENIAŁOŚĆ ŻYJĄCA, żywa skamieniałość

  Organizm współczesny bardzo podobny do formy kopalnej, pochodzącej nawet sprzed wielu milionów lat. Przykładami żywych skamieniałości są m.in.: miłorząb, metasekwoja, skrzy-płocz, łodzik, latimeria, hatteria, tapiry. Żywe skamieniałości stanowią bezpośrednie dowody ewolucji.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKATOL

  Produkt degradacji tryptofanu obecnego w resztkach niestrawionych białek, powstający obok indolu pod wpływem bakterii gnilnych w jelicie grubym. Związki te mogą być wchłaniane w jelicie i przenoszone przez krew do wątroby, gdzie ulegają przekształceniu w indykan moczowy, który jest wydalany z...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKAŻENIE ŚRODOWISKA

  Przedostanie się do środowiska naturalnego (atmosfery, wód, gleby) substancji toksycznych lub substancji promieniotwórczych, stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia roślin, zwierząt i człowieka. Istnieją dwa rodzaje s. ś.: skażenie chemiczne - wywołane przez różnego rodzaju substancje toksyczne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SINICE, cyjanobakterie

  Grupa bakterii foto syntetyzujących. W odróżnieniu od innych bakterii fotosyntetyzujących mają w komórkach chlorofil ajak rośliny i przeprowadzają fotosyntezę oksygenową, tj. proces z wydzieleniem tlenu. Oprócz chlorofilu a występują w komórkach sinic fikobiliny. Wszystkie sinice wiążą C02 w cyklu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIATKÓWKA

  Część narządu zmysłu wzroku, na której skupiane, przez soczewkę, są promienie świetlne wpadające do oka.

  Na siatkówce znajdują się dwa rodzaje światłoczułych komórek receptorowych - czopki i pręciki. Te ostatnie rozmieszczone są na siatkówce obwodowo w stosunku do centralnie położonej plamki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIEĆ DZIWNA

  Rozgałęzianie się naczynia włosowatego tętniczego na wiele drobnych naczyń włosowatych, które następnie znów łączą się w tętnicę (struktura ta występuje np. w ciałku nerkowym), lub rozgałęzianie się naczynia włosowatego żylnego na wiele drobnych naczyń włosowatych, które następnie znów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIEĆ TROFICZNA, sieć pokarmowa

  Uporządkowanie organizmów wynikające z zależności pokarmowych.łączących gatunki tworzące biocenozę. w szereg wzajemnie splatających się łańcuchów pokarmowych. W przyrodzie rzadko spotyka się proste łańcuchy troficzne, znacznie częściej występują złożone sieci powiązań pokarmowych, gdyż...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIEDLISKO

  Miejsce życia danego organizmu lub populacji. S obejmuje elementy abiotyczne i biotyczne określonej przestrzeni, w której organizmy występują. S. jest pojęciem szerszym od terminu nisza ekologiczna, ponieważ nie uwzględnia funkcji organizmu.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /258

  praca w formacie txt

Do góry