Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  STOŻEK WZROSTU, merystem wierzchołkowy

  Grupa komórek zdolnych do podziału występu-; jąca w szczytowej części pędu i korzenia (stożek wzrostu pędu, stożek wzrostu korzenia). Podziały komórkowe merystemów wierzchołkowych prowadzą do wydłużania organów i warunkują przyrost i pierwotny. Komórki w dalszych strefach ulegają j różnicowaniu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STREFA WYDŁUŻANIA, strefa elongacji

  Odcinek pędu nadziemnego lub podziemnego występujący w sąsiedztwie stożka wzrostu. Komórki strefy wydłużania ulegają intensywnemu wydłużaniu, co powoduje przyrost na długość nie wynikający z podziałów komórkowych. Równocześnie ze wzrostem komórek następuje ich różnicowanie w tkanki, w związku...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRES

  Czynnik fizyczny, chemiczny lub emocjonalny, do którego organizm nie potrafi się wystarczająco przystosować bez zmiany metabolizmu. Stres wywołuje napięcie fizjologiczne, które uruchamia złożoną reakcję obronną zmierzającą do adaptacji organizmu do zaistniałych warunków - np. produkcja hormonów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STERYDY

  Związki organiczne zaliczane do lipidów izoprenowych. Są pochodnymi 4-pierścieniowego węglowodoru - steranu. Do najważniejszych związków sterydowych w organizmie zwierzęcym należą: cholesterol, hormony sterydowe, kwasy żółciowe, witamina D. U roślin reszty sterydowe występują np. w strofantynie i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STEREOSKOPOWE WIDZENIE, binokularne widzenie

  Postrzeganie równocześnie parą oczu tego samego obiektu. Stereoskopowe widzenie występuje u niektórych ssaków (drapieżne, naczelne) oraz ptaków. Każde z oczu widzi obraz pod innym kątem. Obraz powstający w każdym oku jest koordynowany w mózgu i postrzegany jako trójwymiarowy (przestrzenny), co ułatwia...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SSAKI (Mammalia)

  Gromada stałocieplnych -» kręgowców, których ciało okryte jest —» włosami, należą do owodniowców. Współcześnie do ssaków zaliczamy 4630 gatunków zgrupowanych w 20 rzędach, które dzieli się na trzy grupy: stekowce, torbacze i -» łożyskowce. Pierwsze ssaki pojawiły się pod koniec triasu, ok. 220 min...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /8 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPLOTY NERWOWE

  Miejsca, gdzie następuje rozszczepianie się i łączenie gałązek nerwów rdzeniowych lub nerwów układu autonomicznego. Ze splotów nerwowych odchodzą nerwy czuciowe, ruchowe i mieszane. Sploty mogą też zawierać zwoje nerwowe. Przykładem splotu nerwowego jest splot słoneczny.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STAŁOCIEPLNOŚĆ

  Zdolność utrzymywania stałej temperatury ciała. Wahania temperatury są niewielkie i utrzymują się w granicach > 36-40°C (u stekowców nieco mniej). Stałocieplność osiągnęły ptaki i ssaki. Uzyskały ją poprzez podniesienie sprawneści metabolizmu, co nastąpiło dzięki całkowitemu rozdzieleniu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOJÓWKA

  Gładka i zawsze wilgotna błona śluzowa pokrywająca gałkę oczną oraz wewnętrzną powierzchnię powiek. Na brzegu powiek spojówka zrasta się ze skórą. W spojówce rozsiane są drobne, zwilżające ją gruczoły łzowe.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STATOCYSTA

  Narząd zmysłu równowagi u zwierząt. Statocysty są powszechne u wszystkich organizmów kręgowych i bezkręgowych i u wszystkich mają podobny plan budowy i mechanizm działania.

  W skład statocysty wchodzi nabłonek z wypustkami reagującymi na nacisk statolitów (otolitów) - drobnych kamyków z węglanu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /503

  praca w formacie txt

Do góry