Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  TRANSPORT MIĘDZY KOMÓRKAMI

  Transport substancji przez błonę komórkową, odbywający się między komórkami lub między komórką a otoczeniem. Specyficzne fizykochemiczne właściwości, zbudowanej z fosfolipidów i białek, błony komórkowej sprawiają, że jest ona selektywnie przepuszczalna. Swobodnie przenikają przez nią jedynie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /2 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRANSWERSJA

  Mutacja punktowa w sekwencji DNA polegająca na zamianie puryny na pirymidynę (A lub G C lub T) lub pirymidyny na pu-rynę (C lub T —» A lub G). Mutacja typu transwersja nie wpływa na zmianę ramki odczytu, może spowodować jednakże zmianę sensu kodonu, np. na inny aminokwas w białku lub też spowodować...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRANSKRYPCJA

  Proces przepisywania informacji genetycznej z DNA na RNA. Enzym katalizujący tę reakcję to polimeraza RNA. W komórkach eukariotycznych występują trzy klasy polime-raz, przeprowadzające proces transkrypcji odmiennych grup genów:

  -    polimeraza RNA I: transkrybowanie genów kodujących podjednostki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRANSLACJA, synteza białek

  Tłumaczenie informacji genetycznej z języka nukleotydów na język aminokwasów. Translacja przebiega w cyto-plazmie na rybosomach. Obejmuje trzy/etapy: inicjację, elongację i terminację. Zsyntezowana w procesie transkrypcji nić mRNA, zawierająca skopiowaną informację genetyczną, łączy się z małą...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /2 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRANSFORMACJA

  Proces umożliwiający komórce bakteryjnej pobieranie nagiego DNA ze środowiska do wewnątrz organizmu, a przez to nabywanie nowych cech przez bakterię. Transformacja jest szeroko stosowana w inżynierii genetycznej w celu np. przenoszenia genów np. ludzkiej insuliny do komórki bakteryjnej (E. coli) w celu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRANSFERAZY

  Klasa enzymów katalizujących reakcję przeniesienia grupy chemicznej (np. metylowej czy fosforanowej) lub atomu z jednej cząsteczki (donora) na drugą (akceptora). Transferazy dzielą się na podklasy w zależności od grupy chemicznej, przenoszonej przez dany enzym np. 1 oznacza enzymy katalizujące...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOKOFEROL (witamina E)

  Grupa silnych antyoksydantów (przeciwutleniaczy), należy do frakcji witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Wchłaniany z jelit, metabolizowany w wątrobie i skórze, wydalany wraz z żółcią i moczem. Przenośnik elektronów w łańcuchu oddechowym z fla-woprotein na cytochrom c. Stabilizuje strukturę błon...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /1 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TĘŻEC (tetanus)

  Choroba zakaźna wywoływana toksynami laseczki tężcowej (Clostridium teta-ni), obecnej w kurzu, glebie oraz wodzie, do której dostaje się najczęściej z odchodami. Groźna, o bardzo wysokiej śmiertelności chorych, Do infekcji dochodzi podczas kontaktu rany z brudem zakażonym przetrwalnikami...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /1 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOREBKA

  Typ owocu pojedynczego, suchego, pękającego. Powstaje z zalążni zrośniętej z kilku owocolistków, może być jedno- lub wielokomoro-wa. Torebka pęka na kilka sposobów: wzdłuż klapami lub szczelinami, np. u kosaćca, część może odpadać jako wieczko, np. u kurzyśladu polnego, lub przez powstanie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TĘŻYCZKA

  Choroba pojawiająca się przy niedoborach parathormonu. Zbyt niskie ilości tego hormonu powodują obniżenie poziomu wapnia w krwi i podwyższenie zawartości fosforu. Objawami są drgawki i silne skurcze mięśni kończyn powstające wskutek zachwiania równowagi jonów Ca2+ w mięśniach poprzecznie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /336

  praca w formacie txt

Do góry