Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  Gromada staroraki

   

  Staroraki pojawiają się już w kambrze reprezentowane przez nieco problematyczną grupę Aglaspida Większe znaczenie jako skamieniałości mają przedstawiciele podgromady wielkoraków [Eurypterida).

  Wielkoraki występują już w ordowiku i wymierają w permie, Są to formy względnie duze, w skrajnym...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /22.02.2012 Znaków /3 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gromada trylobity

   

  Trylobity pojawiły się już w najwcześniejszym kambrze i największy rozwój osiągnęły w ka-mbrze i ordowiku. Od syluru następuje powolny spadek ich różnorodności i z końcem per-mu ich ostatni przedstawiciele wymierają, Nazwę zawdzięczają trylobity wyraźnej trójdzielności pancerza, złożonego z...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /22.02.2012 Znaków /20 778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gromada tentakulity

   

  Tentakulity są morskimi skamieniałościami występującymi niekiedy skałotwórczo (łupki tentakulitowe) od ordowiku do górnego dewo-nu. Zalicza się je obecnie w randze gromady o nazwie Cricoconarida do mięczaków. Są dobrymi skamieniałościami przewodnimi.

  Tentakulity mają postać małych (często...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /22.02.2012 Znaków /9 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gromada głowonogi

   

  Glowonogi są trzecią, po małżach i ślimakach, niezwykle zróżnicowaną gromadą muszlo-wych mięczaków o długiej historii geologicznej. Jako skamieniałości są one jeszcze ważniejsze niż dwie wspomniane grupy. Za klasycznych przedstawicieli tej gromady uważa się zwykle mątwy, co jest o tyle...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /22.02.2012 Znaków /59 880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gromada ślimaki

   

  Ślimaki, bardziej jeszcze zróżnicowane niż małże, są najliczniejszą gromadą mięczaków i jedyną, jaka z powodzeniem wkroczyła w środowisko lądowe.

  Płaszcz i wydzielana przezeń muszla rosną, podobnie jak u jednotarczowców, we wszystkich kierunkach, tak że od strony grzbietowej ciało okryte jest...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /21.02.2012 Znaków /34 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gromada jednotarczowce

   

  Mała, niewiele form licząca gromada mięczaków. Płaszcz nie otacza tu dwoma płatami boków ciała, lecz rozrośnięty jest równomiernie na wszystkie strony, tak że utworzona przez niego muszla ma postać prawie okrągłej miseczki przykrywającej ciało od strony grzbietowej, podobnie jak ma to miejsce u...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /21.02.2012 Znaków /2 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gromada łódkonogi lub walconogi

   

  U lódkonogich podobnie jak u małżów lewą i prawą stronę ciała zakrywają rozrośnięte w kierunku brzusznym fałdy płaszcza. Fałdy te zrośnięte są po stronie brzusznej tworząc otwartą z przodu i z tyłu rurkę, na powierzchni której wytwarzana jest zwężająca się ku tyłowi wapienna...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /21.02.2012 Znaków /1 289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gromada małże

   

  U małżów fałdy płaszcza okrywają dwubocz-nie symetryczne ciało w postaci dwóch płatów. Płaty te wydzielają muszlę wapienną. Grzbietowa linia środkowa nie ulega mineralizacji i dzięki temu powstają dwie wapienne skorupki, które w części grzbietowej małża są połączone elastyczną substancją...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /21.02.2012 Znaków /36 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gromada koralowce

   

  W odróżnieniu od krążkopławów. stadium meduzy w rozwoju osobniczym jest u koralowców całkowicie zredukowane na rzecz silnie rozwiniętego stadium polipa Podobnie jak u krążkopławów powstają tu rozwinięte z entodermy promieniste przegrody, wnikające do jamy gastralnej, zwane mezen-teriami lub...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /21.02.2012 Znaków /24 965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gromada krążkopławy

   

  Przedstawiciele tej gromady charakteryzują się czterokrotną symetrią ciała. Entoderma tworzy cztery wpuklone do żołądka [coelente-r/um) przegrody (fałdy} gastralne, dzieląc go na cztery kieszenie,

  Podgromada scyfomeduzy (Scyphomedusae) U scyfomeduz pokolenie polipów zredukowane jest do stadium...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /21.02.2012 Znaków /2 273

  praca w formacie txt

Do góry