Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  BUDOWA I FUNKCJE MIKROTUBUL I MIKROFILAMENTÓW

   

  Mikrotubule to cienkie (śr. ok. 25nm.), długie, rurkowate włókienka utworzone głównie z białka: tubuliny. Występują w cytoplazmie pojedynczo lub układają się w równoległe pasma. Z mikrotubul utworzone są wrzeciona podziałowe komórek, wchodzą też one w skład centrioli. Są strukturami...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012 Znaków /855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDOWA I FUNKCJE PLAZMOLEMY

   

  Błona ta złożona jest z 3 warstw. Środkowej przezroczystej i dwóch nieprzezroczystych. Warstwa jasna to lipidy (fosfolipidy) stanowiące podstawowy składnik błony. Warstwa lipidowa jest podwójna, hydrofilowe grupy polarne zwrócone są na zewnątrz. Białkowe składniki tworzą płynną mozaikę. Białka...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012 Znaków /889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDOWA I FUNKCJE RYBOSOMÓW

   

  Rybosomy utworzone są z białka i RNA (ok. 50%, kwas rybonukleinowy), występują w cytoplazmie i są wolne, bądź przylegają do RE, również można je odnaleźć w jądrze. Zbudowane z 2 podjednostek o różnych stałych sedymentacji, mogą więc ulegać rozpadowi.

  Funkcją rybosomów jest synteza białka w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012 Znaków /764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁAŚCIWOŚCI STRUKTURALNE CYTOPLAZMY PODSTAWOWEJ

   

  Cytoplazma nazywana również macierzą lub matriks cytoplazmatyczną stanowi środowisko dla innych składników. Jej struktura jest drobnoziarnista i względnie jednorodna. Tworzy ją sieć łańcuchów białkowych, stanowiący hydrofilowy układ komórkowy, koloidowy. Wśród białek znajduje się dużo enzymów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012 Znaków /882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDOWA I FUNKCJE ENDOPLAZMATYCZNEGO RETICULUM UKŁADU GOLGIEGO

   

  Siateczkę śródplazmatyczną tworzą błony uformowane w połączony system rurek i spłaszczonych woreczków - cystetrn. Siateczka ta nie jest tworem trwałym, lecz może ulegać przemieszczeniom, rozproszeniu i tworzeniu na nowo. W kanałach i cysternach siateczki występują enzymy i odbywają się...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012 Znaków /2 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rośliny

   

  Kopalna dokumentacja roślin jest bardzo niekompletna. Jeśli w szerokim sensie do roślin zaliczymy także glony, to tylko nieliczne z nich wytwarzają, mogące się zachować, mineralne (wapienne i krzemionkowe) części twarde.

  Wyższe rośliny (naczyniowe) są mieszkańcami lądu, gdzie możliwości...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /22.02.2012 Znaków /17 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gromada ssaki

  Ssaki są obok ptaków, którymi nie będziemy się zajmować ze względu na ich bardzo skromny zapis kopalny, dominującą współcześnie gromadą Tetrapoda.

  Ssaki pojawiły się na przełomie triasu i jury. Do końca kredy były to małe tormy, prowadzące głównie nocny tryb życia. Z początkiem kenozoiku ssaki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /22.02.2012 Znaków /6 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gromada gady

   

  Obok płazów w szerokim ujęciu (temnospon-dylowych), w karbonie występują także tarczo-głowe z wąskimi, wysklepionymi czaszkami. Różnią się one także od temnospondylowych płazów budową kręgosłupa i pasa barkowego. Formy te są prymitywnymi przodkami gadów, które nie wywodzą się zatem z płazów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /22.02.2012 Znaków /6 439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gromada płazy

   

  Płazy to najprymitywniejsze czworonogi charakteryzujące się szeroką, płaską czaszką i żyjącą w wodzie, oddychającą skrzelami larwą (kijanką). Najstarszymi przedstawicielami płazów są występujące w dewonie (facja old redu) Ichtyos-tegalia.

  Odznaczają się one długim tułowiem i ogonem oraz...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /22.02.2012 Znaków /1 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gromada ryby kostnoszkieletowe

   

  Gromada ta obejmuje ryby w wąskim znaczeniu. Odznaczają się one skostniałym szkieletem wewnętrznym (niekiedy wtórnie chrzęst-nym), w skład którego wchodzą: kręgosłup, pas barkowy i miedniczny, oraz czaszka zbudowana z płytek kostnych. Podczas gdy u rekinów występowało od pięciu do siedmiu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /22.02.2012 Znaków /7 789

  praca w formacie txt

Do góry