Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  MECHANIZM REGULACJI TRANSKRYPCJI DNA U BAKTERII

   

  Transkrypcja jest procesem przepisywania informacji genetycznej z DNA na RNA. Podstawą tego procesu jest reguła parowania się zasad azotowych , według której adeninie w nici DNA odpowiada uracyl w RNA, guaninie - cytozyna, cytozynie - guanina, cysteinie - adenina.

  Transkrypcji ulega tylko jedna nić...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012 Znaków /1 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA, CHARAKTER I FUNKCJE CHROMATYNY

   

  Chromatyna utworzona jest z DNA i białka, stanowiąc najważniejszy składnik jądra, w którym zawarta jest informacja genetyczna komórki. Chromatyna przypomina paciorki nawleczone na sznurek.

  Najwyższy stopień kondensacji chromatyny występuje w chromosomach pojawiających się podczas podziału jądra. W...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012 Znaków /972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA I FUNKCJE PLAZMODEZM

   

  Plazmodezmy łączą protoplasty sąsiednich komórek poprzez delikatne pory w ścianach. Są to cieniutkie cytoplazmatyczne nici otoczone błoną, która stanowi przedłużenie plazmolemy. W środku plazmodezmy znajduje się kanalik będący przedłużeniem RE oraz nieco cytoplazmy podstawowej.

  >

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012 Znaków /605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYKL ŻYCIOWY KOMÓRKI, MITOZA I BUDOWA CHROMOSOMÓW W CZASIE MITOZY

   

  U organizmów eukariotycznych podział komórki z reguły poprzedzony jest podziałem jądra w czasie którego dzielą się chromosomy i w precyzyjny sposób przemieszczają się do dwóch jąder siostrzanych. Proces ten nazywa się mitozą i dotyczy podziału jądra i cytokinezy, czyli podziału komórki.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012 Znaków /2 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDOWA I FUNKCJE JĄDERKA

   

  Jąderko tworzy odcinek fibrylli chromatynowej zawierający geny syntezy rRNA. Nie jest ograniczone żadną błoną, wykazuje jedynie większą gęstość niż kariolimfa.

  Składa się z niewielkiej ilości DNA (odcinka kodującego rRNA) oraz głównie z RNA, białka i jest miejscem syntezy rRNA. W strukturze...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012 Znaków /386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANIZACJA I FUNKCJE JĄDRA KOMÓRKOWEGO

   

  Otoczkę jądrową stanowi podwójna błona mająca bezpośrednie połączenie z RE. Wnętrze jądra ma również bezpośrednie połączenia z cytoplazmą dzięki otworom. W otoczce stanowiącym pory jądrowe.

  Głównymi procesami zachodzącymi w jądrze jest przekazywanie informacji genetycznej na RNA (proces...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012 Znaków /1 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROLA I MECHANIZM DZIAŁANIA APARATU LIZOSOMALNEGO KOMÓREK ROŚLINNYCH

   

  Lizosomy są organellami powstającymi przez pączkowanie z siateczki gładkiej sąsiadującej z aparatem Golgiego.

  Stanowią także część systemu wodniczek zawierają różne kwasy, lipazy, fosfatazy. Łączy się z różnymi strukturami np. z pęcherzykami powstającymi w wyniku endocytozy i zawierającymi...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012 Znaków /630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWSTANIE I FUNKCJE APARATU WAKUOLARNEGO KOMÓRKI ROŚLINNEJ

   

  Są to mniejsze lub większe pęcherzyki, nazywane też wodniczkami, oddzielone od cytoplazmy pojedynczą błoną - tonoplastem.

  Wodniczki zawierają wodny roztwór soku komórkowego ze związkami organicznymi i nieorganicznymi. W soku komórkowym mogą gromadzić się wydzieliny komórkowe. Wakuole powstają w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012 Znaków /845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDOWA, FUNKCJE I POCHODZENIE MITOCHONDRIÓW

   

  Mitochondria są to organelle komórkowe o wysokim stopniu organizacji, wyspecjalizowane w przemianach tlenowych i będące wyrazem przystosowania do tlenowych warunków życia. Kształt mitochondriów jest kulisty, podłużny lub nieregularny.

  Otacza je mitochondrialna otoczka złożona z 2 błon i przestrzeni...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012 Znaków /1 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA, FUNKCJE I POCHODZENIE PLASTYDÓW

   

  Jest to grupa organelli wykazujących wiele cech wspólnych z mitochondriami. Otoczone są podwójną błoną plastydową, zawierają DNA i RNA, części białek oraz aparat syntezy białek na rybosomach. Plastydy mają zdolność syntezy skrobi. Plastydy wypełnia gęste podłoże zwane tu stromą.

  Błona...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012 Znaków /1 472

  praca w formacie txt

Do góry