Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  MORFOLOGIA ORGANÓW ROZMNAŻANIA PŁCIOWEGO GLONÓW I ROŚLIN ZARODNIKOWYCH

   

  Twory homologiczne to takie, które zewnętrznie mogą być równe, pełnić różne funkcje, ale mają takie samo pochodzenie i taki sam zasadniczy plan budowy.

  Na jej górnej powierzchni unoszą się mejosporangia, z których powstają zoospory. U mszaków i paprotników zarówno sporangia jak i gametangia są...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012 Znaków /901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJA ORGANÓW ROZMNAŻANIA PŁCIOWEGO PLECHOWCÓW

   

  Rozmnażanie się na drodze płciowej u plechowców może mieć postać izo- anizo- lub oogani, przy czym dość często zachodzi przemiana pokoleń. Ewolucja rozmnażania płciowego przebiegała od izogamii przez anizogamię do oogamii.

  Nie zawsze jednak postęp ewolucyjny w budowie organizmu szedł w parze...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012 Znaków /1 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA STELARNA FILOGENEZY TKANEK PRZEWODZĄCYCH

   

  Stela to walec osiowy czyli środek organów osiowych- korzenia i łodygi.

  Ciągłej kolumny złożonej z drewna i łyka oraz ewentualnych obszarów międzywiązkowych, wewnętrznego rdzenia i zewnętrznej okolnicy.

  Najprostsza forma walca osiowego-protosteli, występuje tylko u paprotników prymitywnych i poza...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012 Znaków /2 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSTAWOWE PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE W BUDOWIE CIAŁA PLECHOWCÓW I TKANKOWCÓW

   

  Obecność lub brak takich organów jak korzeń, łodyga, liście jest podstawową zasady podziału organizmów na 2 grupy plechowców (glony, porosty), które nie mają tych organów, oraz organowce (tkankowce).

  W dominującej części plechowce przystosowały się do życia w wodzie. Woda zapewnia im...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012 Znaków /1 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA TELOMOWA FILOGENEZY CIAŁA OSIOWCÓW

   

  Żyjące dziś na Ziemi rośliny o wysokim zróżnicowaniu budowy nazywane są roślinami osiowymi lub telomowymi, to w większości rośliny lądowe, których powstanie wiąże się z przejściem ich przodków ze środowiska wodnego na ląd.

  Występują wprawdzie formy wodne, lecz jest to raczej wtórne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012 Znaków /1 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONCEPCJE SYMPLASTU I APOPLASTU W OPISIE UKŁADU TKANKOWEGO ROŚLIN

   

  System połączonych plazmodezmami protoplastów to symplast, natomiast reszta składników ciała roślinnego (ściany komórkowe, wnętrze martwych komórek i przestwory komórkowe) to apoplast.

  Znaczenie symplastu ze względu na szereg procesów zachodzących w nim jest ogromne dla całego układu tkankowego ale i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012 Znaków /779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANIZACJA I OGÓLNE KIERUNKI ROZWOJU CIAŁA PLECHOWCÓW

   

  Słabo zróżnicowane wielokomórkowe ciało prokariontów, glonów i grzybów pozostało nazwane plechą. Mimo znacznych różnic między różnego typu plechami, cechuje je budowa prymitywna, gdyż nawet u najlepiej zorganizowanych plech tkankowych brak jest wysoko wyspecjalizowanych organów w postaci łodygi, liści...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012 Znaków /1 838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROLA POLARNOŚCI UKŁADU CZYNNIKÓW ŚRODOWISKA W EWOLUCJI ROŚLIN

   

  Obserwując grupę osobników z łatwością dostrzeżemy, że nie ma w śród nich dwóch zupełnie jednakowych. Ta wielka różnorodność organizmów żywych nazwana została zmiennością. Rozpatrując zmienność poszczególnych cech zauważyć dwa zasadnicze typy: nieciągłą i ciągłą.

  Istotny z punktu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012 Znaków /1 711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERARCHICZNOŚĆ

   

  Porównując różne gatunki zauważamy, że łączą się one w grupy obejmujące gatunki bardziej podobne i różniące się swoistymi kompleksami cech od innych, podobnych grup. Innymi słowy, gatunki łączą się w pewne jednostki wyższego rzędu, zwane rodzajami. Rodzaje grupują się w podobny sposób tylko...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012 Znaków /930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROLA SPECJALIZACJI FUNKCJONALNEJ W EWOLUCJI CIAŁA ROŚLIN

   

  Ewolucja jest procesem ciągłym, polegającym na nieustannym przystosowaniu się populacji organizmów do zmieniających się warunków otoczenia. Dane paleontologiczne świadczą niezbicie o tym, że w czasie procesu ewolucji następowała stała komplikacja budowy organizmów.

  Rośliny osiągają coraz...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012 Znaków /1 119

  praca w formacie txt

Do góry