Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  ZUM

  Pierwszy epizod pozaszpitalnego ZUM w ponad 90% przypadków wywołany jest przez G(-) pałeczki jelitowe, wśród których dominuje Escherichia coli. Rzadziej występują inne bakterie G(-), głównie Proteus, Klebsiella, bakterie G(+) gronkowce, paciorkowce, enterokoki oraz bardzo rzadko grzyby (u diabetyków...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /28.08.2013 Znaków /7 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakażenia oportunistyczne

  Zakażenia oportunistyczne lub endogenne to zakażenia charakterystyczne dla osobników o obniżonej odporności. Przyczyny takiego stanu są różne, najczęściej wrodzone (agammanglobulinemia Brutona) lub nabyte (AIDS) niedobory odporności oraz immunosupresja nowotworowa i jatrogenna (przede wszystkim w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /28.08.2013 Znaków /5 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wirusy Hanta / Hantaan

  Należą do rodziny Bunyawirusów. Zazwyczaj zakażają małe ssaki lub ptaki (rezerwuar) i są przenoszone od zwierząt do zwierząt przez kleszcze, komary (wektor). Człowiek jest przypadkowym gospodarzem.

  Cząstki wirusa są kuliste, mają płaszcz; jednoniciowy, podzielony na 3 segmenty ujemny RNA, oraz 2...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /28.08.2013 Znaków /1 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakażenia szpitalne

  Zakażenie szpitalne to zakażenie, które wystąpiło w wyniku leczenia w szpitalu lub w związku z pobytem w szpitalu i jest wtórne do podstawowego stanu pacjenta. Infekcje uważa się za szpitalne, jeśli wystąpiły 48 godzin po przyjęciu. W niektórych przypadkach definicja zakażenia szpitalnego jest...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /28.08.2013 Znaków /18 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wirus gorączki Lassa

  Należy do grupy Arenawirusów zakażających gryzonie i ludzi. Wiriony arenowirusów są okrągłe lub pleomorficzne, z osłonką. Wirusowy RNA jest segmentowany, o pojedynczej nici i ujemnej polarności. Zawierają agregaty rybosomów pochodzących z komórki gospodarza, które pojawiają się w wirusie podczas...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /28.08.2013 Znaków /1 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odporność przeciwzakaźna, przeciwbakteryjna i przeciwwirusowa

  Przeciwzakaźne mechanizmy obronne organizmu można podzielić na swoiste oraz nieswoiste.

  I. Mechanizmy nieswoiste odgrywają ważną rolę w początkowej obronie gospodarza przed zakażeniem.

  W ich skład wchodzą mechanizmy miejscowe oraz układowe.

  1.    Do mechanizmów miejscowych należą:

  -    fizyczna...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /28.08.2013 Znaków /12 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Enterowirusy (poliowirusy)

  Należą do Pikornawirusów. Są to wirusy kwasooporne, zakażające przewód pokarmowy, optymalna temperatura repllikacji wynosi 37oC Są stabilne w niskim pH, nie unieczynnia ich kwaśne środowisko żołądka. Podstawowym sposobem przenoszenia jest droga fekalno-oralna.

  Do chorobotwórczych dla czlowieka zalicza...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /28.08.2013 Znaków /8 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczepionki i szczepienia ochronne w Polsce

  Immunoprofilaktyka jest aktywnym procesem wywoływania odpowiedzi immunologicznych, służącym do uzyskania ochrony przez chorobą zakaźną. Wraz z poprawą stanu sanitarnego immunoprofilaktyka przyczyniła się do znacznego spadku częstości występowania chorób zakaźnych.

  Typy szczepionek

  a)    szczepionki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /28.08.2013 Znaków /5 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wirusy powolne

  Lentowirus - wirus powolny - to podrodzina retrowirusów, do której do niedawna zaliczano tylko wirusa visna owiec, wirusa niedokrwistości zakaźnej koni i wirusa zapalenia stawów i mózgu kóz. Wirusy powolne wywołują przewlekłe choroby u swoich naturalnych gospodarzy. Każdy z nich wywołuje stany zapalne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /28.08.2013 Znaków /1 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papillomawirusy, gł. wirus brodawczaka ludzkiego (Human Papilloma Virus = HPV)

  Papillomawirusy, których najważniejszym przedstawicielem jest HPV, to bezosłonkowe wirusy DNA, mające zdolność transformowania komórek in vitro. Posiadają średnicę ok. 55 nm i wykazują symetrię ikozaerdalną. Materiał genetyczny papillomawirusów stanowi kolisty dsDNA (ok. 8000 bp), a replikacja...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /28.08.2013 Znaków /3 705

  praca w formacie txt

Do góry