Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  Wody gruntowe - Wody jaskiniowe

   

  Szczególnie osobliwa jest fauna wód w jaskiniach krasowych. Żyją tu nie tylko ślepe skorupiaki obunogie z rodzaju studniczek (Niphargus), znane ze zwykłych studni, gdzie ich obecność - jeśli się zdarzy wyciągnąć je na górę w pompowanej wodzie - wskazuje, że woda jest czysta i zdatna do picia, lecz...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Bazylii Dodano /28.02.2012 Znaków /3 926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wody gruntowe

   

  Wodami gruntowymi nazywamy wszelkie rodzaje wód znajdujące się pod powierzchnią ziemi, gromadzące się nad warstwami nieprzepuszczalnymi i płynące wolno zgodnie z kierunkiem nachylenia terenu albo - jeśli podłoże jest płaskie lub tworzy zagłębienia - stojące. Zasoby wód gruntowych są zasilane przez...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Bazylii Dodano /28.02.2012 Znaków /6 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wody płynące - Dynamika wód płynących

   

  Większe osiedla ludzkie powstawały przeważnie nad rzekami. Już zakładając pierwsze miasta, ludzie wykorzystywali więc zdolność do samooczyszczania się wód płynących, ściśle związaną z ich ruchem. Woda nie stoi w rzece tak spokojnie jak w jeziorze, nie może więc ulegać stratyfikacji. Prąd...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Bazylii Dodano /28.02.2012 Znaków /3 859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wody płynące - Od potoku górskiego do wielkiej rzeki

   

  Żródta wyznaczają początek powierzchniowych wód płynących. Co się dzieje dalej, zależy od położenia źródeł. Jeśli woda ze źródła leżącego w górach rozpływa się po skałach, to jej dalsza droga będzie prowadziła do innego typu rzeki niż w wypadku wody wypływającej ze źródła helokrenowego...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Bazylii Dodano /28.02.2012 Znaków /18 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wody płynące

   

  Zupełnie inne źródła powstają w płytkich zagłębieniach, do których woda gruntowa wnika z kilku stron i stopniowo przesiąka na powierzchnię, powodując zabagnienie okolicznego terenu. Takie źródła nazywamy wykapami lub źródłami helokreno-wymi (helokrenicznymi).

  Woda gromadzi się w nich...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Bazylii Dodano /28.02.2012 Znaków /6 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wody stojące - Źródła i ich typy

   

  Każda rzeka i każdy potok bierze swój początek od jakiegoś źródła. Jest to miejsce, w którym woda gruntowa, wolno płynąca niewidocznym nurtem pod ziemią zgodnie z jej ukształtowaniem, wydobywa się na powierzchnię. Tam, gdzie szczególne okoliczności, jak na przykład warstwy spiętrzające wodę...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Bazylii Dodano /28.02.2012 Znaków /2 539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wody stojące - Słone jeziora śródlądowe

   

  Wody „słodkie" zawierają od 0,01 do 1 g soli na litr. Zawartość soli w wodzie morskiej wynosi przeciętnie 35 g/l. Mieszaninę wody morskiej i słodkiej u ujścia rzek i w zatokach przymorskich określamy mianem wód słona-wych.

  Zawartość soli mieści się w nich między wartościami właściwymi dla wody...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Bazylii Dodano /28.02.2012 Znaków /7 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wody stojące - Rośliny wodne i przybrzeżne

   

  Przestrzeń wód otwartych, czyli pela-gial, zamieszkują mikroskopijne glony. Ich wielkość ma związek z silnym rozrzedzeniem substancji pokarmowych. Większe rośliny nie zdołałyby się tu wyżywić. Zbyt duża odległość do dna nie pozwala wykorzystać go jako źródła substancji odżywczych. Ale na...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Bazylii Dodano /28.02.2012 Znaków /14 600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wody stojące - Powierzchnia wody jako środowisko życia

   

  Powierzchnia dużych jezior i wód płynących rzadko bywa zupełnie spokojna. Prądy i wiatr powodują wiry lub falowanie, które raz po raz przełamują napięcie powierzchniowe. W tych warunkach woda nie może wytworzyć stabilnej powierzchni. Natomiast małe, zacisznie położone zbiorniki wodne lub spokojne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Bazylii Dodano /28.02.2012 Znaków /9 731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wody stojące - Formy życiowe zwierząt w drobnych zbiornikach wodnych

   

  W drobnych zbiornikach wodnych Europy Środkowej żyje ponad 8 tysięcy rozmaitych gatunków zwierząt, nie licząc organizmów jednokomórkowych. Zbiornik o powierzchni 100 m2 zapewnia przestrzeń życiową większej liczbie gatunków niż jakiekolwiek inne środowisko w bliższej i dalszej okolicy. W najlepszym...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Bazylii Dodano /28.02.2012 Znaków /33 405

  praca w formacie txt

Do góry