Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  AKTYWNY TRANSPORT

  Transport substancji przez selektywnie przepuszczalną błonę, biologiczną wbrew różnicy (gradientowi) stężeń, wymagający, w odróżnieniu od dyfuzji i transportu ułatwionego, nakładu energii (zazwyczaj pochodzącej z rozpadu ATP) oraz błonowych przenośników białkowych, czyli różnego rodzaju pomp...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKROMEGALIA

  Choroba związana z wydzielaniem dużej ilości hormonu wzrostu - somatotro-piny w przednim płacie przysadki mózgowej w wieku dojrzałym. Efektem nadmiaru tej substancji nie jest dalszy wzrost „na wysokość", ale rozrastanie się, pogrubianie kości stóp, dłoni i twarzy (kości policzkowych, żuchwy i nosa)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALANINA (Ala, A)

  Jeden z aminokwasów, podstawowych jednostek strukturalnych białek. Alanina jest jednym z prostszych aminokwasów, ma charakter hydrofobowy, tzn. wykazuje tendencję do unikania kontaktu z wodą, oraz obojętny, tzn. jej łańcuch boczny nie posiada ładunku dodatniego ani ujemnego, tworzy go grupa metylowa...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKROSOM

  Obszar w główce plemnika, gdzie znajdują się liczne aparaty Golgiego. W akroso-mie wytwarzane są enzymy pozwalające plemnikom na wniknięcie do komórki jajowej, umożliwiając tym samym jej zapłodnienie - połączenie się jąder gamety męskiej i żeńskiej.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKSEROFTOL - retinol / witamina A

  Substancja rozpuszczalna w tłuszczach. Występuje w maśle, jajach, mleku, serze, a w pokarmach roślinnych, np, w marchwi, pomidorach, papryce, jako prowitamina (b-karoten), jest stadnikiem purpury wzrokowej (rodopsyny), wpływa więc na prawidłowe widzenie.

  Odpowiada też za funkcjonowanie komórek...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AIDS

  Skrót angielskiego Acąuired Immurte De-ficiency Syndromie, jest to zespół nabytego upośledzenia (niedoboru) odporności, rozpoznany po raz pierwszy w 1981 roku. Jest on wywoływany przez retrowirusa HIV-l (z ang. Humań Immuno-deficiency Virus), który powoduje drastyczny spadek liczby pomocniczych limfocytów T...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /1 700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKOMODACJA OKA

  Zdolność oka do zmiany krzywizny (kształtu) soczewki, a przez .to do zmiany jej właściwości skupiania światła. Soczewka charaktei^zuje się stosunkowo dużą sprężystością, dzięki temu wskutek skurczów i rozkurczów mięśni rzęskowych dochodzi do zmiany jej kształtu. Zdolność ta umożliwia...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGLUTYNINY

  Obecne w surowicy krwi przeciwciała (immunoglobuliny). Uczestniczą w reakcji aglutynacji, odpowiedzialne są za zlepianie ze sobą komórek lub cząstek (aglutynogenów) i tworzenie większych, nierozpuszczalnych zlepów.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGLUTYNOGEN

  Cząstka, komórka biorąca udział w reakcji aglutynacji. W reakcji tej poszczególne agiutynogeny przyłączają specyficzne przeciwciała (immunoglobuliny), występujące w surowicy krwi Gedno przeciwciało łączy ze sobą dwa agiutynogeny), w wyniku czego powstaje nierozpuszczalny, wytrącający się w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGONIA

  Okres przedśmiertny, który nie występuje w razie śmierci nagłej. Charakteryzuje się upośledzeniem krążenia, a co za tym idzie niedotlenieniem mózgu, zamroczeniem świadomości, zanikiem ruchu, odruchów, pobudliwości narządów zmysłu (najdłużej działa słuch). Czas trwania agonii jest różny - od...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /387

  praca w formacie txt

Do góry