Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  ALLOSOMY

  Heterochromosomy, chromosomy warunkujące płeć, różne morfologicznie u osobników męskich i żeńskich (por. autosomy). U człowieka chromosomy: X i Y, u osobnika płci żeńskiej XX, a u osobnika płci męskiej XY (u ptaków i motyli odwrotnie). Czasami ich liczba ulega zmianie na skutek aberracji liczbowych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Allele

  Allelami nazywamy warianty tego samego genu, które znajdują się w tym samym miejscu na chromosomie tj. locus (-> gen, chromosomowa teoria dzieczności).

  Np. 4 i a, gdzie A odpowiada ze czerwoną barwę płatków, a - białą.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALERGIA

  Nadwrażliwość, stan zwiększonej wrażliwości. Silna reakcja odpornościowa organizmu w stosunku do niektórych substancji w środowisku, objawiająca się jako katar sienny, wysypka, astma, zaburzenia trawienne.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALBUMINY

  Białka proste, zwane inaczej proteinami, występujące powszechnie w tkankach zwierzęcych. Można spotkać się z nimi między innymi w jajach kurzych, mleku, czy zbożach. Wraz z globulinami odgrywają także rolę w regulacji równowagi płynów ustrojowych - znajdują się w surowicy krwi, gdzie są...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEURON - ziarna aieuronowe

  Rodzaj ciał białkowych otoczonych pojedynczą błoną, występujących w komórkach aleuronowej warstwy bielma roślin jednoliściennych, np. zbóż.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALDEHYD 3-FOSFOGLICERYNOWY

  Fosforanowa pochodna trójwęglowego cukru prostego - w cząsteczce aldehydu 3-fosfoglicetyno-wego grupa fosforanowa jest przyłączona do atomu węgla C-3. Związek ten jest produktem fazy redukcyjnej cyklu Calvina-Bensona (reakcji ciemnych fotosyntezy).

  Powstaje w wyniku redukcji kwasu 3-fosfoglicerynowego...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /1 404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALFA HELISA

  Przestrzenna struktura wielu polimerów przypominająca korkociąg. Wiele związków biologicznych przyjmuje postać a-helisy, np. wielocukry (polisacharydy), jak amyloza, białka w drugorzędowej strukturze (jak np, keratyna, kolagen) i drugorzędowa struktura DNA. Struktura a-helisy powstaje poprzez...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALDEHYDY

  Związki organiczne, pochodne węglowodorów, ciecze lub ciała stałe (wyjątek aldehyd mrówkowy w postaci gazu), w których cząsteczkach grupa karbonylowa połączona jest jednym wiązaniem pojedynczym z atomem wodoru, a drugim z resztą węglowodorową cząsteczki (patrz Ryc, 8: wzór ogólny). Grupą...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /1 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALKALOIDY

  Grupa licząca ponad 10 000 związków azotowych pochodzenia roślinnego, zawierających układy heterocykliczne, z co najmniej jednym atomem azotu, wywodząca się od aminokwasów. Substancje krystaliczne, o gorzkim smaku, czynne optycznie, trudno rozpuszczające się w wodzie. Obecne głównie w roślinach...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /2 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALDOSTERON

  Sterydowy hormon kory gruczołu nadnerczowego, z grupy mineralokortyko-idów. Bierze udział w regulacji gospodarki wodno--mineralnej organizmu. Zwiększa resorpcję zwrotną jonów sodu (Na+) z moczu pierwotnego oraz wydalanie jonów potasu (K+) i wodoru (H+) przez kanaliki nerkowe, wpływając na jego skład...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /814

  praca w formacie txt

Do góry