Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  ALLOSTERYCZNE CENTRUM

  Specyficzne miejsce receptorowe w cząsteczce enzymu wykazującego właściwości allosteryczne. Jest ono zwykle przestrzennie oddalone od centrum aktywnego (miejsca aktywnego), czyli fragmentu cząsteczki enzymu, do którego przyłączane są substraty. Związki przyłączane w centrum ailoste-rycznym (tzw...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /1 920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALLELE WIELOKROTNE

  Allelami wielokrotnymi nazywamy więcej niż dwa warianty tego samego genu. Należy zwrócić uwagę, że pojęcie alleli wielokrotnych tyczy się jedynie wariantów tego samego genu, locus występującego w populacji, gdyż pojedynczy organizm diploidalny zawierać może jedynie dwie formy genu/dwa allele...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALTRUISTYCZNE ZACHOWANIE SIĘ

  Zachowanie osobnika, które prowadzi do zmniejszenia się jego dostosowania, przy jednoczesnym zwiększeniu dostosowania innego osobnika tego samego gatunku. Najbardziej znane zachowanie altruistyczne dotyczy opieki nad potomstwem. Młode osobniki mają wówczas dużo większą szansę przeżycia, jednocześnie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /3 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALLELOPATIA

  Bezpośrednie lub pośrednie oddziaływanie jednych roślin na inne rośliny za pośrednictwem substancji chemicznych wydzielanych do środowiska. Uważana jest za jeden ze sposobów walki konkurencyjnej. Korzenie roślin wydzielają do gieby substancje, które mogą działać hamująco na rozwój innych roślin...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALZHEIMERA CHOROBA

  Choroba mózgu polegająca na postępującym zwyrodnieniu koty mózgowej, występująca przed 65 rokiem życia. Po raz pierwszy została ona opisana przez niemieckiego neuropsychiatrę, Aloisa Alzheimera w 1907 roku. Ze względu na podobne lub identyczne z otępieniem starczym objawy określana jest obecnie jako...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /3 660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALLENA REGUŁA

  Wg tej reguły u zwierząt stałocieplnych populacje jednego gatunku lub kilku blisko spokrewnionych gatunków, żyjących w cieplejszym klimacie odznaczają się większymi rozmiarami wystających części ciała, tj. kończyn, małżowin usznych, ogonów, u ptaków dzioba, niż populacje z obszarów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMEBOIDALNY RUCH, RUCH PEŁZAKOWATY

  Ruch postępowy organizmu, najczęściej jednokomórkowego, opierający się o tworzenie nibynóżek. Ruch ameboidainy występuje u ameb, zaliczanych do pierwotniaków, stąd jego nazwa, ale także u glonów nie posiadających ścian komórkowych; w niektórych stadiach rozwojowych okrzemek, śluzowców, sporowców i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /2 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALLOPATRYCZNOŚĆ

  Występowanie populacji lub blisko spokrewnionych gatunków na odrębnych obszarach geograficznych. Pomiędzy populacjami allopatrycznymi wymiana genów albo nie zachodzi, albo jest znacznie ograniczona, co prowadzi do wykształcania się nowych gatunków.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMENSALIZM

  Zależność międzygatunko-wa, w której osobniki jednego gatunku/populacji działają niekorzystnie na osobniki innego gatunku/populacji, przy czym obecność tego drugiego jest dia pierwszego obojętna (nie odnosi z tego powodu wymiernych korzyści). Pędzlak (grzyb) wydziela substancję antybakteryjną...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALLOPOLIPLOID

  Organizmy powstające w wyniku mutacji genomowych związanych ze zmianą liczby chromosomów. Mutanty te powstają w wyniku skrzyżowania dwóch różnych gatunków ze sobą. W wyniku krzyżówki międzygatunko-wej powstaje organizm niezdolny do życia lub rozwoju płciowego. Przykładem może być muł - krzyżówka...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /379

  praca w formacie txt

Do góry