Biologia /6 398 prac/

  • Ocena brak

    ANALIZA PYŁKOWA

    Metoda statystyczna, opracowana przez L. von Rosta, polegająca na ilościowym i jakościowym badaniu składu ziaren pyłków i zarodników - odłączonych od rośliny macierzystej, zachowanych w różnych utworach geologicznych różnych epok. Metoda analizy pyłkowej umożliwia ustalenie względnego wieku danej...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /528

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ANABIOZA - życie utajone

    Przejściowy stan ograniczenia wszelkich funkcji życiowych organizmu, w okresie niekorzystnych warunków zewnętrznych, np. niskiej temperatury. Występuje u drobnoustrojów, jednokomórkowców roślinnych i zwierzęcych, roślin wyższych (zarodniki, prze-trwalniki, nasiona w stadium spoczynkowym), zwierząt...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /405

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    AMONIAK

    Nazwa systematyczna azan. Związek o wzorze chemicznym NH3. W warunkach normalnych jest bezbarwnym gazem, o charakterystycznym, ostrym, przenikliwym zapachu. Jego temperatura topnienia wynosi 195,41 K, a temperatura wrzenia 239,75 K. Gęstość amoniaku w warunkach normalnych 'wynosi 0,771 g/dm3, a w punkcie...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /2 032

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ANABOLICZNE ŚRODKI - anaboliki

    Związki o budowie zbliżonej do testosteronu i podobnie jak on nasilające syntezę białka. Podawane pacjentom wyniszczonym fizycznie lub z zaburzeniami somatycznymi. Nadużywane w sporcie (lekkoatletyka, kulturystyka, podnoszenie ciężarów). Ich zażywanie powoduje wiele skutków niepożądanych, jest...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /349

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    AMONOTELICZNE ZWIERZĘTA

    Zwierzęta, których końcowym produktem przemiany materii związków azotowych jest amoniak. Do gatunków amonoteiicznych należą zwierzęta wodne: smoczkouste, ryby i kijanki. Amoniak, ze względu na swoją wysoką toksyczność, musi być wydalany w formie mocno rozcieńczonej.

    W efekcie jego usuwanie jest...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /607

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    AMINOTRANSFERAZY

    Inaczej transaminazy, grupa enzymów biorących udział w rozkładzie aminokwasów u zwierząt. W metabolizmie amino kwasów grupa a-aminowa odłączana jest od szkieletu węglowego, Aminotransferazy są odpowiedzialne za ten właśnie rozpad - katalizują one przenoszenie grup -» a-aminowych z a-aminokwa-su na...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /928

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    AMFOTERYCZNE ZWIĄZKI

    Związki chemiczne, które w zależności od środowiska mogą reagować jak kwasy lub zasady. Przykładem mogą być tlenek i wodorotlenek cynku, które w reakcji z mocnymi kwasami zachowują się jak zasady, natomiast z mocnymi zasadami jak kwasy: Zn(OH)2 + 2 HCI -> ZnCI2 + 2 H20 Zn(OH)2 + 2 NaOH...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /484

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    AMINOACYLO-tRNA

    Związek uczestniczący w biosyntezie białek (w procesie translacji), powstający w cytoplazmie komórki po przyłączeniu aminokwasu do tRNA (transportującego RNA), Reakcja prowadząca do powstania aminoacylo

    -    tRNA katalizowana jest przez specyficzny enzym

    -    syntetazę aminoacylo - tRNA (inaczej...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /628

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    AMINOKWASY

    Drobnocząsteczkowe związki organiczne posiadające asymetryczny atom węgla, do którego przyłączona jest grupa aminowa.

    NH3+

    H — C — COCf

    I

    R

    (—NH3+), grupa karboksylowa (— COCr) i łańcuch boczny R. Asymetryczny atom węgla ze względu na położenie oznaczany jest jako Ca.

    Aminokwasy ze względu na...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /3 566

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    AMFIFILOWOŚĆ

    Obecność w cząsteczkach substancji regionu hydrofilowego i hydrofobowego, W układach biologicznych do najważniejszych substancji wykazujących tę cechę należą fosfolipidy i białka, których cząsteczki zawierają często rdzeń hydrofobowy i hydrofilowe warstwy powierzchniowe. Dzięki takiemu...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /390

    praca w formacie txt

Do góry