Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  ANALIZA PYŁKOWA

  Metoda statystyczna, opracowana przez L. von Rosta, polegająca na ilościowym i jakościowym badaniu składu ziaren pyłków i zarodników - odłączonych od rośliny macierzystej, zachowanych w różnych utworach geologicznych różnych epok. Metoda analizy pyłkowej umożliwia ustalenie względnego wieku danej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANABIOZA - życie utajone

  Przejściowy stan ograniczenia wszelkich funkcji życiowych organizmu, w okresie niekorzystnych warunków zewnętrznych, np. niskiej temperatury. Występuje u drobnoustrojów, jednokomórkowców roślinnych i zwierzęcych, roślin wyższych (zarodniki, prze-trwalniki, nasiona w stadium spoczynkowym), zwierząt...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMONIAK

  Nazwa systematyczna azan. Związek o wzorze chemicznym NH3. W warunkach normalnych jest bezbarwnym gazem, o charakterystycznym, ostrym, przenikliwym zapachu. Jego temperatura topnienia wynosi 195,41 K, a temperatura wrzenia 239,75 K. Gęstość amoniaku w warunkach normalnych 'wynosi 0,771 g/dm3, a w punkcie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /2 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANABOLICZNE ŚRODKI - anaboliki

  Związki o budowie zbliżonej do testosteronu i podobnie jak on nasilające syntezę białka. Podawane pacjentom wyniszczonym fizycznie lub z zaburzeniami somatycznymi. Nadużywane w sporcie (lekkoatletyka, kulturystyka, podnoszenie ciężarów). Ich zażywanie powoduje wiele skutków niepożądanych, jest...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMONOTELICZNE ZWIERZĘTA

  Zwierzęta, których końcowym produktem przemiany materii związków azotowych jest amoniak. Do gatunków amonoteiicznych należą zwierzęta wodne: smoczkouste, ryby i kijanki. Amoniak, ze względu na swoją wysoką toksyczność, musi być wydalany w formie mocno rozcieńczonej.

  W efekcie jego usuwanie jest...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMINOTRANSFERAZY

  Inaczej transaminazy, grupa enzymów biorących udział w rozkładzie aminokwasów u zwierząt. W metabolizmie amino kwasów grupa a-aminowa odłączana jest od szkieletu węglowego, Aminotransferazy są odpowiedzialne za ten właśnie rozpad - katalizują one przenoszenie grup -» a-aminowych z a-aminokwa-su na...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMFOTERYCZNE ZWIĄZKI

  Związki chemiczne, które w zależności od środowiska mogą reagować jak kwasy lub zasady. Przykładem mogą być tlenek i wodorotlenek cynku, które w reakcji z mocnymi kwasami zachowują się jak zasady, natomiast z mocnymi zasadami jak kwasy: Zn(OH)2 + 2 HCI -> ZnCI2 + 2 H20 Zn(OH)2 + 2 NaOH...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMINOACYLO-tRNA

  Związek uczestniczący w biosyntezie białek (w procesie translacji), powstający w cytoplazmie komórki po przyłączeniu aminokwasu do tRNA (transportującego RNA), Reakcja prowadząca do powstania aminoacylo

  -    tRNA katalizowana jest przez specyficzny enzym

  -    syntetazę aminoacylo - tRNA (inaczej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMINOKWASY

  Drobnocząsteczkowe związki organiczne posiadające asymetryczny atom węgla, do którego przyłączona jest grupa aminowa.

  NH3+

  H — C — COCf

  I

  R

  (—NH3+), grupa karboksylowa (— COCr) i łańcuch boczny R. Asymetryczny atom węgla ze względu na położenie oznaczany jest jako Ca.

  Aminokwasy ze względu na...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /3 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMFIFILOWOŚĆ

  Obecność w cząsteczkach substancji regionu hydrofilowego i hydrofobowego, W układach biologicznych do najważniejszych substancji wykazujących tę cechę należą fosfolipidy i białka, których cząsteczki zawierają często rdzeń hydrofobowy i hydrofilowe warstwy powierzchniowe. Dzięki takiemu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /390

  praca w formacie txt

Do góry