Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  ANALOGIA

  Podobieństwo w budowie narządów, układów lub w przebiegu procesów u organizmów należących do różnych taksonów, nie mających wspólnego przodka.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANABOLIZM

  Anaboliza, procesy syntezy należące, obok procesów rozpadu cząsteczek - katabolizmu, do procesów metabolicznych. Jest to syntezowanie cząsteczek złożonych z prostszych. Poszczególne tego typu reakcje nazywane są reakcjami anabolicznymi. Praktycznie każdy rodzaj komórek syntezuje różnorakie złożone...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMONITY

  Pod gromada kopalnych głowonogów czteroskrzelnych o muszli zewnętrznej; należą do typu mięczaki. Amonity byty zwierzętami morskimi, aktywnie pływającymi. Występowały od wczesnego dewonu do późnej kredy. Są skamieniałościami przewodnimi, umożliwiającymi określanie wieku skał.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANAEROBY, anaerobionty, anoksybionty, beztlenowce

  Organizmy żyjące w środowisku pozbawionym tlenu atmosferycznego lub zawierającym tylko jego śladowe ilości. Korzystają z energii uwalnianej w procesach beztlenowego oddychania komórkowego. Wyróżniamy anaeroby bezwzględne (obligatoryjne) i względne (fakultatywne). Pierwsze nie tolerują warunków...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /2 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMP - adenozynomonofosforan, rybonukleotyd adeninowy

  Jeden z rybonukieotydów budujących cząsteczki RNA (kwasów rybonukleinowych). Złożony jest z adeniny (purynowej zasady azotowej), pięciowęglowego cukru rybozy oraz grupy fosforanowej. Podobny związek - deoksyrybonukleotyd adeninowy, zawierający zamiast rybozy deoksyry-bozę wchodzi w skład DNA (kwasów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANAFAZA

  Stadium w procesie mejozy i mitozy, w trakcie którego zlokalizowane w płytce równikowej wrzeciona podziałowego chromatydy siostrzane (podczas mitozy i ii podziału mejotycz-nego) oraz chromosomy homologiczne tworzące biwalenty (podczas i podziału mejotycznego) oddzielają się od siebie i wędrują do...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMYLAZY

  Enzymy odpowiedzialne za rozkładanie wielocukrów (polisacharydów), np. skrobi i glikogenu do cząsteczek dwucukrów (np. maltozy) i krótszych oligosacharydów. Występująca w przewodzie pokarmowym a-amylaza, enzym trawienny obecny w ślinie (produkowany przez gruczoły ślinowe człowieka) oraz wytwarzany w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /1 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANAFILAKSJA - wstrząs anafiiaktyczny

  Zespół objawów uogólnionej, natychmiastowej reakcji alergicznej, występujący jako odpowiedź organizmu na powtórne zetknięcie z alergenem. Objawy wstrząsu to np, świąd, pokrzywka, szum w uszach, trudności w oddychaniu i przełykaniu, skurcze, biegunka, nagły spadek ciśnienia tętniczego, a czasem też...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMYLOPLAST

  Rodzaj leukoplastu, organel-lum komórkowe, występujące w organach zapaso wych roślin, jego podstawową funkcją jest syntetyzowanie i magazynowanie złożone polisacharydu -skrobi. Jak inne leukoplasty należy do plastydów, rozwijających się z niezróżnicowanych proplastydów.

  Pod wpływem światła może...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMITOZA - podział bezpośredni

  Podział jądra komórkowego polegający na jego wydłużeniu, przewężeniu w części równikowej, a następnie rozdzieleniu na dwa jądra potomne. Po amitozie często nie dochodzi do cytokinezy, w związku z czym powstaje komórka dwujądrowa.

  Amitozę spotyka się najczęściej w komórkach, które utraciły...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /578

  praca w formacie txt

Do góry