Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  AUTOSOMY

  Chromosomy autosomalne; wszystkie obecne na terenie jądra komórkowego, poza chromosomami płci (por. a//osomy); ich ilość jest charakterystyczna gatunkowo. U człowieka w liczbie 44 chromosomów, ułożonych w 22 pary homologiczne (dodatkowo dwa allosomy), składają się na diploidalny garnitur chromosomowy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAKTERYJNE CHOROBY

  Choroby wywołane przez wniknięcie określonego gatunku bakterii lub grup bakterii do organizmu, co powoduje zmiany chorobowe. Drobnoustroje mogące wywołać zmiany chorobotwórcze nazywamy patogenami lub wirulentami. Należy jednak zwrócić uwagę, że nie każda komórka bakteryjna wnikająca do organizmu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /3 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTOTOMIA

  Zdolność do samorzutnego odrzucania części ciała. Występuje u niektórych zwierząt, o dużej zdolności do regeneracji (odrastania), zwłaszcza płazów ogoniastych (np. salamandra luzytańska) i gadów (cały ogon lub tylko jego fragment - jaszczurka zwinka, hatterie).

  Ma charakter fizjologiczny -...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /1 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BALDACH

  Kwiatostan graniasty o silnie skróconej osi głównej, a rozwiniętych osiach potomnych. W baldachu osie boczne I rzędu mają prawie taką samą długość, wyrastają z osi głównej na tej samej wysokości, a każda z nich jest zakończona pojedynczym kwiatem. Przykłady: czosnek, bluszcz.

  Baldach złożony -...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTOTROFIZM

  Zjawisko samożywności, dotyczy tzw. producentów, czyli organizmów, posiadających zdolność wytwarzania materii organicznej z materii nieorganicznej w procesie fotosyntezy (z dwutlenku węgla i wody, z wykorzystaniem energii świetlnej) lub chemosyntezy (tutaj energia jest uzyskiwana poprzez utlenianie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATP - aza - adenozynotrifosfataza

  Enzym katalizujący reakcję hydrolizy (rozkładu) ATP (adenozy-notrójfosforanu) do ADP (adenozynodwufosfora-nu) i fosforanu nieorganicznego. Wiele białek zaangażowanych w różne procesy komórkowe wykazuje aktywność ATP-azy. Przykładami takich białek mogą być: miozyna, dyneina i kinezyna - białka...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /2 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATP (adenozynotrifosforan, trifosforan adenozyny)

  Nośnik energii swobodnej, odkryty przez Karla Lohmanna w 1929 roku. Stanowi komórkowy rezerwuar energii (F. Lipmann i H. Kal-car, 1941 r.) potrzebnej do wszystkich procesów życiowych.

  Zbudowany z adeniny (zasady azotowej) - połączonej wiązaniem N-glikozydowym z cząsteczką rybozy (adenozyna) I trzech...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /1 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASPARAGINA (Asn, N)

  Jeden z aminokwasów, podstawowych jednostek strukturalnych białek. jest aminokwasem hydrofilowym tzn. rozpuszczalnym w wodzie, polarnym. Należy do aminokwasów obojętnych - jej grupa boczna nie posiada ładunku. Asparagina jest pochodną innego aminokwasu - kwasu asparaginowego (aspa-raginianu), powstaje w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATAWIZM

  Cechy przodków sporadycznie ujawniające się u późniejszych pokoleń. U człowieka to silnie zrogowaciałe paznokcie w postaci pazurów, kły wystające poza linię gębową, dodatkowa para sutek, czy niezredukowany ogon. Atawizmy są pośrednim dowodem ewolucji.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASPARAGINOWY KWAS (asparaginian; Asp, D)

  Jeden z aminokwasów, podstawowych jednostek strukturalnych białek. Należy do aminokwasów hydrofitowych (rozpuszczalnych w wodzie) oraz polarnych. Łańcuch boczny kwasu asparaginowego jest obdarzony ładunkiem, zawiera kwasową grupę karboksylową (COOH), która w postaci zjonizowanej posiada ładunek ujemny...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /573

  praca w formacie txt

Do góry