Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  Podział pożywek hodowlanych

  Podłoża hodowlane podzielić możemy biorąc pod uwagę:

  skład chemiczny:

  naturalne – bulion, mleko, brzeczka słodowa, melasa buraczana

  syntetyczne – złożone z odczynników chemicznych o ściśle znanym składzie ilościowym i jakościowym

  półsyntetyczne – przygotowane z...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /3 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tlenowe metody hodowli mikroorganizmów

  Hodowle powierzchniowe – na powierzchni pożywek zestalonych;

  Hodowle statyczne –służą do badań morfologii, fizjologii, biochemii oraz otrzymywania czystych kultur;

  Hodowle wgłębne – wzrost mikroorganizmów zachodzi w całej objętości pożywki płynnej na skutek ciągłego ruchu pożywki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje pożywek stosowanych w mikrobiologii (przykłady)

  Pożywki ogólnego zastosowania

  bulion zwykły, odżywczy, brzeczka słodowa

  agar zwykły, odżywczy, bulion z agarem

  żelatyna

  Pożywki wybiórcze stosowane do hodowli bakterii:

  podłoża dla beztlenowców (podłoże Wrzoska, Wilsona-Blaira)

  podłoża dla pałeczek...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Beztlenowe metody hodowli bakterii

  Prowadzi się je eliminując ze środowiska hodowlanego tlen następującymi metodami:

  fizycznymi – np. wypompowanie tlenu ze środowiska lub przez hodowlę bakterii w pożywce płynnej zawierającej tkankę zwierzęcą (kawałki wątroby, nerki lub mięśnia sercowego np. pożywka Wrzoska) lub tkankę...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /1 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARUNKI HODOWLI MIKROORGANIZMÓW

  Skład ilościowy (liczebność) i jakościowy (różnorodność gatunkowa) mikroflory różnych środowisk jest odmienny, niekiedy nawet bardzo specyficzny. Zależy on od właściwości gatunkowych mikroorganizmów oraz od czynników ekologicznych: abiotycznych (fizycznych i chemicznych) oraz biotycznych (dodatnich i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /1 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIKROBIOLOGIA - Kalendarium

  XVI w. - budowa mikroskopu złożonego – Bracia Jensenowie

  XVII w. - budowa mikroskopu złożonego, obserwacje komórek roślinnych – Hook

  - budowa mikroskopu i pierwsze obserwacje mikroorganizmów – A. v. Leeuwenhoek

  XVIII w. - opisy form bakterii i ich wydzielenie spośród pierwotniaków – Műller

  XIX w. -...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /3 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY JAŁOWIENIA - Metody chemiczne

  Do sterylizacji podłóg, ścian i powierzchni roboczych, linii technologicznych, czy też maszyn lub ich części stosuje się także (zgodnie z zaleceniami producenta) różne środki dezynfekcyjne. Różnią się one aktywnością biologiczną i mechanizmami działania. Aktywność biologiczna środków...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /4 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY W LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNYM

  Metody mikrobiologiczne, z którymi mamy do czynienia podczas ćwiczeń mają na celu wykrywanie i badanie grup mikroorganizmów zarówno pożądanych jak i szkodliwych, które występują w halach produkcyjnych, magazynach, opakowaniach i w surowcach oraz produktach rolno-spożywczych.

  Aby zapobiec przypadkowemu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowa aparatura mikrobiologiczna

  Autoklaw Urządzenie służące do sterylizacji niektórych pożywek oraz jałowienia drobnego sprzętu mikrobiologicznego (płytki Petriego, kolby, probówki, zlewki, butelki).

  Autoklaw to hermetycznie zamknięty kocioł stalowy o podwójnych ścianach i dnie, w którym uzyskuje się wysokie ciśnienie. Jest...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /7 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drobny sprzęt i szkło laboratoryjne

  Igła preparacyjna – prosty drucik osadzony w oprawce, służący do posiewów wgłębnych bakterii, sporządzania preparatów mikologicznych. Może być zakończony haczykiem i wtedy służy do przeszczepiania grzybów.

  Eza – wykonany ze specjalnego rodzaju stali, często platynowy i osadzony w oprawce drut...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 863

  praca w formacie txt

Do góry