Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  BEZOWODNIOWCE, Anamniota, Anamnia

  Grupa systematyczna obejmująca kręgowce (bezszczękowoe) - smoczkouste (kręgouste), ryby i płazy. Zwierzęta te nie posiadają błon płodowych, tj, owodni, omoczni i kosmówki.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEZSZCZĘKOWCE, Agnatha, bezżuchwowce

  Grupa kręgowców pozbawiona szczęk i kończyn parzystych oraz wykazujących inne cechy prymitywne. Obejmuje liczne formy kopalne, a wśród współczesnych - kręgouste: minogi i śluzice.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁACZKI (leukemie)

  Choroby nowotworowe krwi, charakteryzujące się nadmiernym i niekontrolowanym rozrostem tkanek układu krwiotwórczego, częstsze u mężczyzn. Mogą powstawać na skutek działania czynników zewnętrznych (por. mutageny, kancerogeny), infekcji wirusowych (zakażeń retrowi-rusami, wirus HTLV-BLV) lub mieć...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /2 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEZJAMOWCE, Aceola

  Podgrupa - pieiwo-uste zwierzęta trójwarstwowe. Obejmuje zwierzęta, u których przestrzeń między jamą ciała a narządami wewnętrznymi wypełniona jest parenchymą. Zaliczamy tu np. płazińce, wstężnice.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEZJĄDROWE, Procaryota

  Organizmy nie mające jąder komórkowych, w przeciwieństwie do eukariontów. W większości są to organizmy jednokomórkowe, tj. bakterie i sinice lub tworzące kolonie. U prokariontów DNA nie jest połączony z hi-stonami, występuje w postaci wolnej, jako długa, kolista podwójna nić, zwana genoforem...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /1 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEZJĄDRZASTE

  Komórki organizmów wielokomórkowych, eukariotycznych, które wtórnie - w trakcie rozwoju zatraciły jądro komórkowe, np. erytrocyty ssaków iub rurki sitowe roślin nasiennych.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEZKRĘGOWCE, Invertebrata

  Jednostka systematyczna obejmująca wszystkie zwierzęta wielokomórkowe pozbawione kręgosłupa. Zalicza się tu ponad 30 typów zwierząt wykazujących olbrzymią różnorodność budowy i trybu życia. Należą do nich m.in. jamochłony, płazińce, obieńce, pierścienice, stawonogi, mięczaki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERI-BERI

  Choroba spowodowana niedoborem witaminy B1 w organizmie. Oznaki choroby to m.in. osłabienie mięśnia sercowego, zaburzenia układu nerwowego i trawiennego. Choroba ta występują często w krajach trzeciego świata, gdzie dieta składa się niemal wyłącznie z ryżu.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEZCZASZKOWCE, Acrania

  Grupa współczesnych strunowców, zwanych iancetnikami. Brak czaszki jest u tych zwierząt cechą pierwotną. Cechą charakterystyczną jest asymetria rozwojowa i przebieg struny grzbietowej, aż do szczytu pyska. Obok cech pierwotnych, wspólnych ze wszystkimi innymi strunowcami, wykazują szereg cech wspólnych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BELEMNITY

  Rząd kopalnych głowonogów, posiadających wapienny szkielet wewnętrzny. Żyły od karbonu do eocenu. Były zwierzętami morskimi, aktywnie pływającymi. Pływały prawdopodobnie ruchem odrzutowym ku tyłowi.

  Miały przypuszczalnie dziesięć ramion zaopatrzonych w przyssawki. Długość belemnitów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /481

  praca w formacie txt

Do góry