Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  BIOGEOGRAFlA

  Dział geografii zajmujący się rozmieszczeniem roślin i zwierząt na Ziemi i zasadami kierującymi tym rozmieszczeniem.

  W biogeografii wyróżnia się krainy zoogeograficz-ne, np. palearktyczna, orientalna, neotropikalna itp. oraz krainy fitogeograficzne, np. holarktyczne, paleotropikalne.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOCYBERNETYKA

  Dział cybernetyki, wykorzystujący dyscypliny techniczne (m.in. elektronikę, mechanikę, informatykę, automatykę i robotykę) dla potrzeb biologii i medycyny, znajduje wiele zastosowań praktycznych. Cybernetyka to nauka interdyscyplinarna, o systemach sterowania, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOINDYKATORY, biowskaźniki

  Gatunki lub zespoły gatunków organizmów żywych, wrażliwych na dany czynnik środowiska w sposób umożliwiający jego ilościową ocenę. Bioindykatory powinny wykazywać się specyficzną, wąską tolerancją ekologiczną, łatwością hodowli i szerokim rozprzestrzenieniem.

  Są używane w biomom-toringu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /2 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIODEGRADACJA

  Proces polegający na rozkładzie substancji do prostszych postaci, przebiegający z udziałem organizmów żywych. Najwydajniejszymi i najwszechstronniejszymi biodegra-datorami są bakterie i grzyby. Szybkość i skala biodegradacji zależą od temperatury, wilgotności, rodzaju substancji podlegającej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /2 964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOLOGIA

  Nauka o organizmach żywych, ich budowie, rozwoju, fizjologii i pochodzeniu, Podstawowymi działami biologii są: systematyka, fizjologia, genetyka, botanika, zoologia, ewolucjonizm, anatomia, morfologia, histologia, ekologia. Biologia należy do nauk przyrodniczych. Terminu „biologia" po raz pierwszy użył...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOETYKA

  Dziedzina, nauka z pogranicza etyki, filozofii, socjologii i biologii zajmująca się wpływem osiągnięć biologii na życie społeczne człowieka, Zajmuje się opracowaniem zasad kontroli nad postępem prac w biotechnologii, inżynierii genetycznej, nad manipulacją z zarodkami, klonowaniem, naci ich...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOLOGIA MOLEKULARNA

  Dział biologii zajmujący się zjawiskami życiowymi na poziomie cząsteczkowym (molekularnym), czyli badający chemiczne i fizyczne właściwości cząsteczek tworzących organizmy, a także wzajemne oddziaływania tych cząsteczek. Osiągnięcia tej części biologii pozwoliły na wyjaśnienie trzech...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOFIZYKA

  Nauka interdyscyplinarna, zajmująca się badaniem fizycznych, fizykochemicznych i energetycznych podstaw organizacji materii i regulacji procesów życiowych.

  Śledzi zjawiska zachodzące w układach żywych oraz wpływ zewnętrznych czynników fizycznych (promieniowanie, pole grawitacyjne i magnetyczne) na...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BINOMINALNE NAZEWNICTWO GATUNKÓW

  Naukowe oznaczenie nazwy gatunku biologicznego, w którym stosuje się dwa człony: pierwszy, określający nazwę rodzajową, i drugi, zwany epitetem, określający przynależność gatunkową, często opisujący jakąś cechę gatunku, np. Homo sapiens. Nazwy binominalne są łacińskie lub zlatynizowane...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOLOGICZNE NAUKI

  Biolodzy, jako naukowcy mają za zadanie:

  - zapoznać nas z budową organizmów,

  - wyjaśnić prawa rządzące życiem organizmów,

  -    wyjaśnić wewnątrzkomórkowe przemiany biochemiczne oraz procesy decydujące o życiu osobników,

  -    zapoznać nas z przemianami ewolucyjnymi, decydującymi o kierunkach...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /2 090

  praca w formacie txt

Do góry