Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  BIOSFERA

  Strefa Ziemi, w której występuje życie, obejmuje całą hydrosferę (morza i oceany), troposferę (dolną część atmosfery, sięgającą do około 10 km wzwyż), litosferę (do głębokości kilku kilometrów, gdzie można spotkać mikroorganizmy chemolitoautotroficzne).

  Zasadnicza część biosfery...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /2 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BLASZKA ŚRODKOWA

  U roślin stanowi cienką warstwę międzykomórkową, która spaja ze sobą pierwotne ściany komórkowe sąsiednich komórek. Zbudowana z pektyn (wielocukrów o właściwościach żelujących), wydzielanych przez reti-kulum cytoplazmatyczne i aparat Golgiego.

  W czasie dojrzewania owoców dochodzi do...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOSYNTEZA

  Procesy biosyntetyczne zaliczane do reakcji anaboliczych, synteza organicznych związków chemicznych w komórkach organizmów żywych.

  Procesy biosyntetyczne mają powszechny charakter - każdy rodzaj komórek syntetyzuje białka, tłuszcze, węglowodany i inne złożone cząsteczki. Do syntezy tych związków...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BLASZKI KOSTNE

  Struktury wchodzące w skład tkanki kostnej. Koncentryczne warstwy, zbudowane z istoty podstawowej, czyli z białek i włókien kolagenowych - osseinowych, przesyconych solami mineralnymi (m.in. hydroksyapaty-tem = fosforanem wapnia oraz fosforanem magnezu).

  W istocie zbitej tworzą osteony, zlokalizowane...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOSYNTEZA BIAŁKA

  Proces syntezy białka przez komórkę. Informacja o strukturze każdego białka zawarta jest w DNA i zapisana jest w genach. Proces biosyntezy białka ukazuje pełny obieg informacji genetycznej od DNA do w pełni funkcjonalnego białka. Z tego powodu biosynteza białek jest procesem złożonym i obejmuje...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /4 902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BLIŹNIĘTA (ciąża bliźniacza)

  Rodzaj ciąży mnogiej, u człowieka i ssaków. Potomstwo poczęte w wyniku jednoczesnego zapłodnienia dwóch komórek jajowych, wyprodukowanych przez jajniki w tym samym czasie (bliźnięta dwujajowe) lub w wyniku podziału komórki jajowej zapłodnionej przez jeden plemnik, w której każda z dwóch...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /1 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOMY

  Zespoły ekosystemów, które tworzą duże i łatwe do rozróżnienia regiony biologiczne na Ziemi, np. tundra, tajga, pustynia, step.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOMASA

  Całkowita masa organizmów żywych, masa pojedynczych osobników lub grup organizmów zawarta w danym ekosystemie lub jego części, obliczona dla danego przedziału czasowego. Biomasa wyrażana jest najczęściej w jednostkach masy lub energii, przypadających na daną powierzchnię czy objętość, np. kg/m2...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /2 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOGEOCHEMICZNY CYKL

  Cykl obiegu pierwiastków w biosferze. Pierwiastki chemiczne krążą po charakterystycznych dla siebie torach od środowiska zewnętrznego do organizmów i z powrotem. Dzięki obecności producentów, konsumentów i reducentów pierwiastki przepływają przez żywą część...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOCHEMIA

  Dział nauki zajmujący się badaniem chemicznych (cząsteczkowych) podstaw życia, czyli budowy chemicznej organizmów żywych oraz przemian chemicznych, które w nich zachodzą, Do głównych obszarów zainteresowań biochemii należą badania nad substancjami organicznymi o dużym znaczeniu biologicznym, jak:...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /416

  praca w formacie txt

Do góry