Biologia /6 398 prac/

  • Ocena brak

    CYKL PŁCIOWY

    Rytmicznie powtarzające się zmiany w przysadce mózgowej, jajnikach i drogach rodnych samicy, związane z produkcją i dojrzewaniem komórek jajowych oraz przygotowaniem samicy do zapłodnienia i ciąży. Samice większości kręgowców przeżywają cykliczne zmiany aktywności rozrodczej. Samice osiągają...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /777

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    CUKRZYCA

    Przewlekła choroba systemowa o podłożu metabolicznym. Spowodowana brakiem, spadkiem iub zmniejszoną aktywnością insuliny endogennej. Skutkuje zaburzeniami w poziomie cukrów we krwi (hiperglikemia), ale również gospodarki lipidowej, białkowej i wodno-eiektrolitowej organizmu.Wyróżniamy cukrzycę typu I i...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /3 149

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    CYKLAZA ADENYLANOWA

    Enzym będący białkiem błonowym, który katalizuje syntezę z ATP cyklicznego 3',5’-adenozynomonofosforanu (cAMP), związku pełniącego funkcję komórkowego przekaźnika sygnału drugiego rzędu w wielu procesach fizjologicznych.

    Pośredniczy on w działaniu wielu hormonów, np. adrenaliny, giukagonu i ACTH...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /873

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    CYKL CALVINA-BENSONA

    Cykl reakcji określany jako faza ciemna fotosyntezy lub reakcje ciemne fotosyntezy, w którym dwutlenek węgla (C02) zostaje wbudowany w związki organiczne (cukry), przy wykorzystaniu produktów fazy jasnej: ATP i NADPH. Cykl Calvina-Bensona przebiega w stromie chloroplastów i nie zależy bezpośrednio od...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /2 518

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    CUKROWCE, cukry, sacharydy, węglowodany

    Związki organiczne będące wielowodoro-tlenowymi aldehydami, wielowodorotienowymi ketonami oraz ich związkami połączonymi wiązaniami glikozydowymi. Ponieważ często ich wzór strukturalny ma postać Cn(H20)n, nazywane są węglowodanami. Cukry zawierające w cząsteczce grupę aldehydową nazywane są...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /4 551

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    CISTRON

    W DNA bakterii i wirusów, jednostka genetyczna, funkcjonalny analog genu. Odcinek łańcucha DNA, obejmujący kilka tysięcy p nukleotydów, będący odpowiednikiem jednos' biochemicznej (ekspresja cistronu w postaci je nego peptydu), można go podzielić na mniejsze jednostki rekombinacjne.

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /309

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    CIŚNIENIE KRWI

    Nacisk płynącej krwi na ściany głównych naczyń tętniczych, jego wartość zależy od wydolności serca, szerokości i sprężystości ścian naczyń, a określają ją dwie wartości: ciśnienie skurczowe i rozkurczowe.

    Ciśnienie skurczowe powstaje w chwili skurczu serca, w trakcie wpychania krwi do...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 722

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    CIAŁKO ŻÓŁTE

    Struktura powstająca w jajniku z pęcherzyka Graafa po owulacji. Zawiera żółty banwnik, luteinę, oraz naczynia krwionośne. Pełni funkcje wydzielnicze, produkując progesteron. Hormon ten pobudza rozrost śluzówki macicy, przygotowując ją do przyjęcia zarodka.

    Po zapłodnieniu i implantacji zarodka...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /525

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    CIŚNIENIE OSMOTYCZNE

    Ciśnienie powstałe na skutek oddziaływań międzycząsteczko-wych, wywierane na póiprzepuszczalną błonę przez ciecze (roztwory), które ta błona rozdziela. Jest ono spowodowane różnicą stężeń związków chemicznych lub jonów w tych roztworach i dążeniem do jej wyrównania. Roztwory o stosunkowo...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 025

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    CIAŁKO RZĘSKOWE

    Zewnętrzna, gruba krawędź naczyniówki w kształcie pierścienia. Znajduje się w przedniej części oka i zawiera mięsień rzęskowy połączony z soczewką. Skurcze tego mięśnia powodują zmianę krzywizny soczewki - akomodację oka. Ciałko rzęskowe wytwarza też ciecz wodnistą, wypełniającą komory...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /331

    praca w formacie txt

Do góry