Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  DZIÓB

  Rogowy wytwór, będący przedłużeniem szczęki górnej i żuchwy, występujący u ptaków, żółwi i stekowców (dziobaka). Dzioby ptaków zastępują im zęby, ponadto, wskutek przekształcenia przednich kończyn w skrzydła, przejęły także ich funkcje. Służą do chwytania zdobyczy, rozdrabniania pokarmu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /4 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziura ozonowa

  Zjawisko fizyczne, będące wynikiem spadku (do 90%) koncentracji ozonu O3 w stratosferze atmosfery ziemskiej.

  Wykryte po raz pierwszy nad obszarem Antarktydy. Powstaje głównie na skutek reakcji chemicznych ozonu ze związkami chloru i fluoru (freony, halony) oraz tlenkiem azotu (m.in. produkt spalania paliw...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIWADEŁKO, miracidium

  Pierwsze stadium lanwalne w cyklu rozwojowym przywr, np. u motylicy wątrobowej. Dziwadełko jest formą wolno żyjącą. Jego samodzielne życie trwa jednak krótko (kilkanaście do kilkudziesięciu godzin), po czym odszukuje żywiciela, do którego aktywnie wnika i przekształca się w sporocystę. Żywicielem...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DŻUMA (łac. pestis)

  Zakaźna choroba bakteryjna gryzoni i drobnych ssaków. Wywoływana przez gram(-) pałeczki Yersinia pestis z rodziny Enterobacteriacae. Występuje w trzech postaciach: dymieniczej, septycznej i płucnej. Przenoszona (również na człowieka) przez pchły pasożytujące na zakażonych osobnikach. Nieleczona...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ECHOLOKACJA

  Sposób obrazowania przestrzeni wykorzystujący umiejętność wysyłania tai dźwiękowych i analizowania ich odbicia od otaczających obiektów, ilość informacji o otoczeniu, którą można uzyskać dzięki tej metodzie, zależy od długości fali emitowanej, im jest ona krótsza, tym mniejsze obiekty można...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /2 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EFEKT CIEPLARNIANY, efekt szklarniowy

  Naturalnie występujące zjawisko polegające na selektywnym przepuszczaniu przez atmosferę ziemską fal elektromagnetycznych w zależności od ich długości. Atmosfera jest przezroczysta dla docierającego na naszą planetę światła widzialnego czy UV, natomiast nie przepuszcza części promieniowania...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /2 608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEWORÓDZTWO, partenogeneza

  Odmiana rozmnażania płciowego, w którym z nieza-ptodnionego jaja rozwija się w pełni funkcjonalny organizm, zdolny do produkcji żeńskich komórek jajowych. U roślin tego typu rozmnażanie określa się jako apomiksję zwierząt partenogeneza występuje u wrotków, nicieni, niektórych skorupiaków i owadów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /5 674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIOBAK

  Przedstawiciel gromady stekowców (ssaki). Żyje w krainie australijskiej w środowisku przybrzeżnym jezior i rzek. Jest ssakiem jajorodnym. Jego młode zlizują mleko z pól mlecznych na brzuchu matki (brak sutków).

  >

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DWULETNIE ROŚLINY

  Rośliny, które w piewszym roku swojego rozwoju wykształcają pęd z gęsto, zwykle rozetowato osadzonymi liśćmi. Gromadzą materiały zapasowe w liściach lub korzeniach, w tej postaci zimują i dopiero następnego roku zakwitają. Po wydaniu nasion obumierają, Do dwuletnich roślin należą np. marchew...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYMORFIZM, dwupostaciowość

  Występowanie w obrębie jednego gatunku zwierząt lub i roślin dwóch różnych form, odmiennych pod | względem wyglądu, budowy, fizjologii i/lub behawioru. Wyróżniamy: dymorfizm płciowy (różnica w wyglądzie organizmu męskiego i żeńskiego tego samego gatunku, np. u wielu ptaków, roślin i dwupiennych)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /919

  praca w formacie txt

Do góry