Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  EMBRIOPLAST, węzeł zarodkowy

  Grupa komorek zarodkowych znajdująca się od wewnętrznej strony trofoblastu blastuli. Z embrioblastu rozwija się zarodek i błony płodowe (z wyjątkiem kosmówki, która powstaje z trofoblastu).

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENDOKRYNOLOGIA

  Dział biologii i medycyny zajmujący się budową i funkcjonowaniem układu dokrewnego. Endokrynologia bada budowę i funkcje gruczołów wydzielania wewnętrznego, np. przysadki mózgowej, tarczycy, nadnerczy, budowę molekularną hormonów i ich działanie na organizm, budowę receptorów hormonów. Podmiotem...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMBRIOGENEZA

  Rozwój zarodkowy, na który składają się kolejno: bruzdkowanie, gastruia-cja i organogeneza. U zwierząt obejmuje okres od powstania zygoty do momentu opuszczenia osłon jajowych (jajo lub jajożyworodność) lub organizmu matki (żyworodność) przez nowo powstały organizm.

  Embriogenezą somatyczną...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMBRION (zarodek)

  Forma rozwojowa, powstała w wyniku procesu zapłodnienia lub parte-nogenezy. U człowieka pierwszy etap w rozwoju zarodkowym, obejmujący okres od momentu zagnieżdżenia w błonie śluzowej macicy do końca drugiego miesiąca ciąży, później określany jako Ptód. Stanowi obiekt zainteresowań naukowców jako...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENDEMIT

  Gatunek, takson wyższej kategorii występujący jedynie na ściśle ograniczonym, niewielkim terenie. Często są to miejsca izolowane, np. jeziora, wyspy, pasma górskie itp. Endemity mogą powstawać na dwa sposoby. Albo jest to młoda grupa organizmów, które świeżo zyskały odrębność taksonomiczną...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /1 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENDOCYTOZA

  Proces pobierania przez komórkę eukariotyczną z otaczającego środowiska niewielkich porcji płynu zawierającege rozpuszczone w nim substancje lub różnego typu makrocząsteczki, a także bakterie lub fragmenty obumarłych komórek, a następnie wchłanianie ich do cytoplazmy, wewnątrz obłonionych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elajoplasty

  Piastydy bezbarwne (leuko-plasty) wyspecjalizowane w syntezie i gromadzeniu tiuszczów. Inne leukoplasty magazynują skrobię (amyloplasty) lub białka (proteoplasty).

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKOLOGICZNE ROLNICTWO

  Charakterystyczną cechą rolnictwa ekologicznego jest rezygnacja z chemicznych środków ochrony roślin (pestycydów i herbicydów) oraz unikanie nawozów sztucznych. Należy też pamiętać, że ekologiczne uprawy roślin można prowadzić na terenach o czystym powietrzu i nad czystą wodą.

  W rolnictwie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /1 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKOSYSTEM

  Układ obejmujący elementy abiotyczne (nieożywione) i biotyczne (ożywione), połączone między sobą siecią relacji. Mogą to być proste układy: pasożyt-żywiciel, pożywka laboratoryjna - drobnoustroje, organizmy zamieszkujące kałużę, jak również każda inna -» biocenoza wraz ze swoimi...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /2 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKOTON

  Wąska strefa przejściowa pomiędzy sąsiadującymi ekosystemami, zazwyczaj wyznaczona przez naturalne warunki terenowe, np. brzeg jeziora lub spowodowane działalnością człowieka, np. brzeg lasu i pola uprawnego. W ekotonie występują gatunki z obu sąsiadujących biocenoz, mogą występować również...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /475

  praca w formacie txt

Do góry