Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  Podstawy klasyfikacji bakterii

  Bakterie często grupuje się w celach opisowych na podstawie czterech głównych cech:

  •    barwienia metodą Grama

  Barwienie metodą Grama wykorzystuj zdolność niektórych barwników, jak fiolet krystaliczny, do wiązania się z kwasami teichowymi ściany komórkowej bakterii G(+) i do nieulegania wypłukaniu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /2 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przygotowanie preparatów przyżyciowych

  Preparaty przyżyciowe służą do obserwacji ruchliwości, żywotności, sposobu rozmnażania, a czasami do wykrywania substancji zapasowych. Najczęściej prowadzi się obserwacje drożdży i pleśni ze względu na ich budowę i rozmiar. Obserwacja bakterii, ze względu na małe rozmiary, ogranicza się jedynie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /3 600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technika wykonywania preparatów utrwalonych

  Przygotowanie preparatów utrwalonych obejmuje następujące czynności: wykonanie rozmazu, utrwalenie i barwienie preparatu.

  Wykonanie rozmazu. W przypadku hodowli płynnych rozprowadzamy kroplę badanego materiału cienką warstwą na odtłuszczonym szkiełku podstawowym. Gdy pobieramy materiał z hodowli stałej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /5 313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Określanie wielkości mikroorganizmów

  Wielkość mikroorganizmów określamy dwoma metodami:

  metodą pomiaru prostego. Polega ona na dokładnym narysowaniu komórki na papierze milimetrowym, w takiej wielkości, w jakiej widzimy przy danym powiększeniu. Z rysunku odczytujemy wymiary w milimetrach, a wielkość rzeczywistą obliczamy ze...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /1 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technika wykonania preparatów mikroskopowych

  W zależności od kierunku prowadzanych badań mikroskopowych wykonuje się preparaty przyżyciowe lub utrwalone. Za pomocą preparatów mikroskopowych można określić:

  obecność lub liczbę żywych i martwych komórek drobnoustrojów;

  kształty, wielkość i obecność otoczki oraz zdolność do...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WZROST DROBNOUSTROJÓW NA PODŁOŻACH - Charakterystyka wzrostu mikroorganizmów na pożywkach

  Obserwacja wzrostu drobnoustrojów na pożywkach należy do ważnych informacji diagnostycznych przy identyfikacji drobnoustrojów. W zależności od rodzaju podłoża w diagnostyce uwzględnia się różne cechy.

  Cechy diagnostyczne wzrostu mikroorganizmów na różnych podłożach:

  Bulion płynny

  Występowanie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKA WYKONYWANIA POSIEWÓW - Izolacja czystych kultur

  W badaniach mikrobiologicznych posługujemy się czystymi kulturami, tj. hodowlami wyprowadzonymi z jednej komórki (zarodnika), które reprezentują jeden gatunek drobnoustroju.

  Sposoby izolacji czystych kultur wykonujemy przez zastosowanie:

  posiewu na całej powierzchni (A)

  posiewu sektorowo – redukcyjnego...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WZROST DROBNOUSTROJÓW NA PODŁOŻACH - Wzrost i charakterystyka drobnoustrojów w pożywkach płynnych

  Charakter wzrostu na podłożu płynnym pozwala na określenia zapotrzebowania bakterii na tlen.

  Bezwzględne tlenowce rosną na powierzchni pożywki w postaci pierścienia, błonki lub kożucha utworzonych z komórek. W zależności od gatunku bakterii kożuch może być biały, zabarwiony, suchy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /1 974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKA WYKONYWANIA POSIEWÓW - Rozcieńczalniki stosowane do przygotowywania zawiesin

  płyn fizjologiczny (0,85%): NaCl (8,5g) + woda destylowana 100 ml;

  płyn Ringera: NaCl (9g) + KCl (0,42g) + CaCl2 (0,48g) +NaHCO3 (0,2g) + woda destylowana 4000 ml;

  woda buforowana: bufor fosforanowy (1,25ml) + 1000 ml wody destylowanej;

  Roztwory te są izotoniczne dla drobnoustrojów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WZROST DROBNOUSTROJÓW NA PODŁOŻACH - Wzrost i charakterystyka mikroorganizmów na podłożach stałych

  Ma zastosowanie w diagnostyce, przy otrzymywaniu czystych kultur oraz w analizach ilościowych.

  Charakterystyka wzrostu kolonii bakterii na płytce Petriego

  Kolonia to skupisko bakterii widoczne gołym okiem, wyrosłe najczęściej z jednej komórki. W standardowych warunkach środowiska kolonie charakteryzują...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /6 291

  praca w formacie txt

Do góry