Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  FLOEM, ŁYKO

  Roślinna tkanka przewodząca odpowiedzialna za rozprowadzanie w roślinie organicznych związków pokarmowych, wytworzonych w procesie fotosyntezy przez organy asymilacyjne (liście oraz zielone części łodygi), a także za transport fitohormonów (hormonów roślinnych), witamin, ATP i ADP a nawet niektórych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /3 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIMBRIE

  Struktury komórkowe występujące na powierzchni komórek bakteryjnych. Fimbrie są włosowatymi strukturami, o długości od 0,1 pm do kilku mikrometrów i średnicy zazwyczaj od 2 do 10 nm. Fimbrie są strukturami odpowiedzialnymi za przyleganie komórki bakteryjnej do innej komórki, a więc adhezję...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /1 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIBRYNA

  Nierozpuszczalne w osoczu krwi białko będące głównym składnikiem skrze (czynnik krzepnięcia krwi). W trakcie procesu krzepnięcia krwi powstaje ona w skutek pr: kształcenia rozpuszczonego w osoczu fibrynonu (prekursora fibryny), przy udziale trombiny (t że czynnika krzepnięcia) białka należącego do...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FENYLOKETONURIA

  Choroba genetyczna zaliczana do bloków metabolicznych szlaków przemian aminokwasów.

  Przyczyną tego schorzenia jest mutacja w genie hydroksylazy fenyloaninowej enzymu prowadzącego przemianę fenyloalaniny do tyrozyny i powstanie jego nieaktywnej formy, a tym samym zablokowanie przemiany. Prowadzi to do...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIBRYNOGEN

  Rozpuszczalne białko osocza krwi zaangażowane w proces krzepnięcia krwi (jeden z czynników krzepnięcia). Po aktywacji kaskady krzepnięcia krwi, w wyniku uszkodzenia naczyń krwionośnych, w końcowym jej etapie, fibry-nogen jest przekształcany (w wyniku cięcia proteolitycznego, przez enzym trombinę) do...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERMENTACJA

  Proces rozkładu materii organicznej, najczęściej cukrów prostych jak glukoza, w warunkach beztlenowych, w wyniku którego powstają prostsze związki organiczne, mogące być dalej utlenianie. Wskutek niecałkowitego utleniania materii organicznej proces fermentacji jest źródłem niewielkiej ilości energii...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /2 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAUNA

  Ogół gatunków zwierzęcych występujących współcześnie na Ziemi. Powszechnie używa się też formy: fauna ptaków Polski w znaczeniu: ogół ptaków zamieszkujących Polskę.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIKOBILINY

  Liczna grupa niebieskich i czerwonych barwników pomocniczych, występujących w chromatoforach (prymitywnym odpowiedniku chloroplastów) sinic i krasnorostów. Chemicznie fikobiliny zbudowane są z czterech pierścieni piro-lowych tworzących liniowy układ i w przeciwieństwie do chlorofili i karotenoidów, są...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /1 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FEROMONY

  Grupa związków chemicznych, odgrywająca istotną rolę w komunikowaniu się zwierząt, należących do tego samego gatunku. Feromony są z reguły złożone ze stosunkowo prostych składników organicznych, co nie wymaga zbyt wielkich nakładów energetycznych. Osobniki tego samego gatunku wyposażone są w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /1 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELLODERMA

  Wtórna tkanka miękiszowa powstająca w łodydze i w korzeniu w wyniku podziałów miazgi korkotwórczej (fellogenu) po jej stronie wewnętrznej. Felloderma różni się od głębiej leżących tkanek miękiszowych pochodzeniem i promienistym układem komórek, Występuje u roślin przyrastających na...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /347

  praca w formacie txt

Do góry