Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  GONADY, gruczoły płciowe, gruczoły rozrodcze

  Narządy występujące u zwierząt, produkujące w wyniku gametogenezy komórki rozrodcze (-»gamety), umożliwiające rozmnażania płciowe. Gonady mogą występować samodzielnie, jak w przypadku parzydełkowców czy niektórych wirków, lub posiadać dołączone do nich przewody wyprowadzające gamety na...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /3 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRONKOWCE, Staphylococci

  Rodzaj bakterii gramdodatnich, o kulistej morfologii komórek, czyli ziarniaki. Często występują w skupiskach, Niektóre z nich posiadają barwniki karotenoidowe, nadające żółtą lub pomarańczową barwę komórkom. Względne beztlenowce. Gronkowce są wysoce tolerancyjne na stężenie soli, czyli są...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAFFA PĘCHERZYK

  Wypełniony płynem surowiczym pęcherzyk, zawierający dojrzewającą komórkę jajową, uwalniany naprzemiennie (co drugi miesiąc) z lewego lub prawego jajnika. Otoczony komórkami warstwy ziarnistej i osłonki wewnętrznej, które w odpowiedzi na wzrastające stężenie hormonu folikulotropowego FSH...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /1 117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIAZDOWNIKI

  Ptaki, których pisklęta wy. magąją długiego pobytu w gnieździe i opieki rodziców. Pisklęta wykluwają się ślepe i nagie, są niezdolne do samodzielnego życia. Np. ptaki drapieżne, sowy, wróble, gołębie. 

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUCZOŁ

  Narząd, pojedyncza komórka lub ich skupienie (cewkowe, pęcherzykowe), których funkcją jest wytwarzanie i wydzielanie ciekłych lub lotnych substancji (hormony, feromony). Zbudowany na ogół z tkanki nabłonkowej (wyjątek stanowią: rdzeń nadnerczy i gruczołowa część przysadki).

  Produkowane...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /1 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRANA

  Występujące w chloroplastach struktury, zbudowane z ułożonych w stosy pęcherzyków nazywanych tylakoidami gran. Poszczególne grana łączą się ze sobą za pomocą tylakoidów stromy, tworząc występujący wewnątrz chloroplastów ciągły system błon fotosyntetycznych, w których zachodzi faza świetlna...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNICIE

  Beztlenowy rozkład białek lub innych związków azotowych pod wpływem mikroorganizmów. W procesie gnicia powstają proste związki nieorganiczne, które mogą być pobierane ze środowiska przez autotrofy. Tak więc gnicie ma ogromne znaczenie w krążeniu materii w przyrodzie.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRANULOCYTY (pmn)

  Grupa komórek leu-kocytarnych (krwinek białych), powstających w czerwonym szpiku kostnym (pod wpływem określonych czynników wzrostowych) z nieukierunko-wanych komórek pnia (CFE-GEMM). Podzielona na granulocyty obojętno- (neutrofile), kwaso- (eozyno-file) i zasadochłonne (bazofile). Pełnione przez nie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNILEC (szkorbut, łac. scorbutus, choroba Moellera-Bartowa)

  Schorzenie ogólnoustrojo-we, wywołane niedoborem kwasu askorbinowego (wit. C) w diecie. Dotyczy ssaków naczelnych i świnki morskiej (brak oksydazy L-gulonolaktono-wej, katalizującej utlenienie L-gulonoiaktonu do L-askorbinianu). Związany z nieprawidłową syntezą kolagenu, na skutek obniżonej aktywności...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /1 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAPTOLITY

  Gromada wymarłych przed strunowców żyjących od kambru do karbonu. Najliczniej występowały w ordowiku i sylurze, dlatego obecnie są uważane za skamieniałości przewodnie tego okresu. Ich skamieniałe szkielety zewnętrzne występują np. w Górach Świętokrzyskich. Są dowodami bezpośrednimi na...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /332

  praca w formacie txt

Do góry