Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  HATTERIE, tuatary

  Jedyni żyjący przedstawiciele rzędu gadów sfenodontów, liczący dwa gatunki w obrębie jednego rodzaju: Sphenodon punctati i S, guntheri. Hatterie są określane jako „żywe skamieniałości”, ponieważ są pozostałością archaicznej grupy, której rozkwit przypada na trias. Przetrwały jedynie na Nowej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /2 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZYBY

  Grupa heterotroficznych organizmów eukariotycznych, licząca obecnie około 120 tys. gatunków, jednak co roku oznacza się około 1000 nowych gatunków, toteż, wg niektórych autorów, szacunkowa liczba gatunków grzybów może sięgać ponad 1 min. Ich ciało składa się z komórek otoczonych ścianą komórkową...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /8 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUPA PROSTETYCZNA

  Substancja nie-białkowa, organiczna lub nieorganiczna, wchodząca w skład enzymu lub innego białka, trwale z nim związana, niezbędna dla jego prawidłowej funkcji (np. wchodzi w skład centrum aktywnego enzymu). Z reguły pełni funkcję przenośnika elektronów, określonych atomów lub grup chemicznych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAUSTORIUM, haustoria

  Ssawki wytwarzane przez korzenie lub łodygi, występują u roślin pasożytniczych (np. kanianka) lub półpasożyt-niczych (np. jemioła). Wrastają w tkanki żywiciela i umożliwiają pobieranie substancji odżywczych.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GTP - guanozynotrójfosforan

  Związek zbudowany z guaniny (purynowej zasady azotowej), cukru rybozy, należącej do pentoz oraz trzech grup fosforanowych. Podobnie jak adenozynotrójfosforan (ATP) pełni rolę nośnika energii w komórce. Po wstaje w cyklu Krebsa w komórkach zwierzęcych w wyniku fosforylacji substratowej.

  Uczestniczy w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUPY KRWI (antygeny grupowe ABO)

  Antygeny powierzchniowe erytrocytów (i nie tylko), w postaci łańcuchów polisacharydowych glikoprote-in lub glikolipidów wbudowanych w zewnętrzną błonę komórkową. Kodowane przez geny polimorficz-ne. Wyróżniamy cztery podstawowe grup krwi A (A, i A,), B, AB (w postaci kombinacji z At lub A2), 0 oraz...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /1 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GUANINA

  Jedna z zasad azotowych, należąca do puryn, występująca w DNA i RNA. Oznaczana jest literą G i tworzy komplementarną parę z cytozyną (C), połączona trzema wiązaniami wodorowymi w DNA i strukturze RNA.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRYPA (influenza)

  Ostra, wirusowa choroba zakaźna. Występuje sezonowo, zwykle epidemicznie. Najczęściej spotykana w klimacie umiarkowanym. Obejmuje cały organizm, ze szczególnym nasileniem objawów stanu zapalnego górnych dróg oddechowych.

  Wywoływana jest przez wirusa Myxovirus influ-enzae z rodziny Orthomyxoviridae (typ A...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /2 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GUTACJA

  Wydzielanie się kropel wody w postaci płynnej (w odróżnieniu od wydzielania pary wodnej w procesie transpiracji) na brzegach liści w sytuacji wysokiej wilgotności powietrza. Krople wody wydzielane są przez specjalne struktury zwane hydatodami, Struktury te to tzw, szparki wodne oraz wypotniki (włoski...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEBIENIE MITOCHONDRIALNE

  Struktury występujące w mitochondriach, będące wpukleniami wewnętrznej błony tych organelli. Na terenie wewnętrznej błony mitochondrium zachodzi końcowy proces oddychania komórkowego -transport elektronów w łańcuchu oddechowym, oraz sprzężona z tym procesem fosforylacja oksydacyjna, Grzebienie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /505

  praca w formacie txt

Do góry