Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  HEMOGLOBINA

  Czerwony barwnik krwi, złożone, globularne białko występujące w erytrocytach (czerwonych krwinkach). Hemoglobina pełni funkcję przenośnika tlenu cząsteczkowego (02), będącego substratem w procesie oddychania komórkowego, a także uczestniczy w transporcie dwutlenku węgla (C02) i jonów wodorowych (H+)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /6 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEMOLIZA

  Skrócenie czasu życia erytrocytów, z prawidłowych ok. 120 dni, do kilku tygodni lub dni. O zróżnicowanej etiologii.

  Może być związana z defektami budowy erytrocytu: błony eryrtrocytarnej (sferocytoza), defektami genetycznymi (anemia sierpowata, talasemie). Wywoływana na skutek reakcji immunologicznych:...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /1 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEM - metaloporfiryna

  Związek organiczny będący pochodną porfiryny (charakterystyczny układ czterech pierścieni pirolowych), zawierającą umieszczony centralnie jon żelaza.

  Związek ten występuje jako koenzym (grupa prostetyczna) wielu enzymów, np. wchodzi w skład dwóch białek zdolnych do odwracalnego wiązania i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENLEGO PĘTLA, pętla nefronu

  Wchodzi w skład nefronu, jest złożona z ramienia zstępującego, w którym" zachodzi resorpcja zwrotna \ dy i jonów Na+ oraz z ramienia wstępujące) gdzie ma miejsce czynne pobieranie jonów i' i mocznika, ale nie wody. Pętla Henlego jest dł sza u ssaków żyjących w suchym klimacie, ponieważ zwierzęta te...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEMICELULOZY

  Wielocukry będące składnikami ściany komórkowej roślin. Do hemiceluloz zalicza się np. mannany zbudowane z mannozy, ksylany z ksylozy, galaktany z galaktozy.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAVERSA KANAŁ

  Kanał występujący wewnątrz osteonu (tkanka kostna zbita), zawierający naczynia krwionośne i nerwy. Kanały H, łączą się z drobnymi kanalikami, w których są wypustki cy-toplazmatyczne komórek kostnych (osteocytów). Takie połączenie umożliwia odżywianie komórek i dostarczenie soli mineralnych do...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAPLOFAZA

  Etap w cyklu przemiany pokoleń u roślin. Haplofazę charakteryzuje występowanie komórek o haploidalnej liczbie chromosomów. U roślin faza ta tożsama jest z obecnością game-tofitu. W mszaków haplofaza trwa najdłużej tam, gdzie dominującym elementem w życiu roślin jest gametofit. W większości...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZYBICE

  Choroby człowieka i zwierząt wywołane przez grzyby, głównie przez różne gatunki drożdży. Wyróżnia się choroby części zewnętrznych: skóry, włosów, paznokci tzw, dermatomiko-zy i choroby narządów wewnętrznych: płuc, przewodu pokarmowego, układu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAPTERY, sprężyce

  Zewnętrzna warstwa zarodników skrzypów, która ma postać dwóch taśm. Taśmy mają zdolność do higroskopijnych ruchów, co umożliwia grupowe rozsiewanie zarodników. Ma to duże znaczenie, ponieważ gametofity (przedrośla) skrzypów są dwupienne i niewielkie odległości między nimi zapewniają proces...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZYBNIA

  Plecha grzybów zbudowana z wydłużonych komórek zwanych strzępkami, Strzępki mogą być jedno-, dwu- lub wielojądrowe. Wyróżnia się grzybnię nitkowatą, której strzępki luźno przerastają podłoże i grzybnię plektenchymatycz-ną, o ścisłym układzie strzępek, tworzącą owoc-niki grzybów wyższych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /377

  praca w formacie txt

Do góry