Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  HETEROCHROMATYNA

  Chromatyna o ściśle upakowanej strukturze. Wyróżniamy dwa typy heterochromatyny:

  -    heterochromatyna konstytutywna: w jej skład wchodzi DNA niekodujące żadnych genów. Stan upakowania chromatyny trwa nieustannie. Obszary heterochromatyny występują w centromerze, telomerze i innych obszarach...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HETEROCHROMOSOMY

  Chromosomy w komórce diploidalnej, które nie tworzą ze sobą pary, a więc nie są chromosomami homologicznymi, np, chromosom 12 i 21.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Heterogonia

  Typ przemiany pokoleń polegający na rozmnażaniu się na dwa sposoby; par-tenogenetycznie i płciowo. Występuje u skorupiaków, przywr, wrotków. U form wolno żyjących (skorupiaki, wrotki) w ciepłej porze roku samice rozmnażają się partenogenetycznie, szybko zwiększając liczebność populacji...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HETEROMORFIZM, różnopostaciowość

  W cyklach życiowych organizmów występują różnice morfologiczne osobników pokolenia rozmnażającego się płciowo i bezpłciowo. Np. odmienna budowa gametofitu i sporofitu listownicy, mszaków,'paprotników. U krążkopławów również występują różnice morfologiczne między pokoleniem płciowym - meduzą i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HETEROSTYLIA

  Inaczej różnosłupkowość, jeden z mechanizmów chroniących roślinę przed samozapyleniem i ułatwiających zapylenie krzyżowe (między różnymi osobnikami), wiążący się ze specyficzną budową słupków i pręcików.

  Heterostylia polega na odmiennym wykształceniu słupków i pręcików u różnych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /1 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HETEROTROFIZM

  Zjawisko cudzożywności, dotyczy tzw. konsumentów, czyli organizmów przystosowanych do pobierania (konsumowania) gotowej materii organicznej, wytworzonej przez producentów (głównie rośliny) lub zawartej w tkankach zwierząt. Do organizmów heterotro-ficznych zaliczamy zwierzęta roślinożerne (fitofa-gi) i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEPARYNA

  Naturalny czynnik zapobiegający krzepnięciu Krwi. Pod względem chemicznym jest ujemnie naładowanym polisacharydem, zawierającym reszty karboksylowe i siarczanowe. Produkowana jest w naczyniach krwionośnych przez granulocyty zasadochłonne, jeden z typów białych krwinek oraz przez komórki tuczne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEMIMETABOLIA

  Przeobrażenie niezupełne, w którym wyróżniamy trzy stadia: jajo —» larwa -» imago. Larwy są bardzo podobne do osobników dorosłych, lecz nie posiadają skrzydeł i całkowicie rozwiniętych gonad. W czasie przeobrażenia wykształcają się skrzydła i dojrzewają gonady. H. występuje u owadów, np...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEMOCYJANINA

  Barwnik oddechowy zwierząt będący białkiem zawierającym miedź. Występuje u niektórych stawonogów i mięczaków (głowonogi). Utleniona forma hemocyjaniny jest niebieska, a odtleniona bezbarwna.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEMOFILIA, skaza krwotoczna

  Choroba genetyczna, objawiająca się zaburzeniami krzepnięcia krwi. W przypadku zranienia i przerwania ciągłości naczyń krwionośnych dochodzi do trudnych do zahamowania krwotoków lub wylewów. Najczęściej występującym typem tej choroby jest hemofilia A. Jest ona uwarunkowana przez gen. rece-sywny...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /1 546

  praca w formacie txt

Do góry