Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  HOMODONTYZM

  Typ uzębienia spotykany u ryb, piazów, gadów oraz niektórych ssaków, polegający na obecności u nich jednakowych, pod względem budowy i wielkości zębów. Jego przeciwieństwem jest heterodontyzm (u większości ssaków, m.in. u człowieka).

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTOGENEZA

  Proces różnicowania się tkanek. Kierowana szeregiem czynników wzrostowych i różnicowania się komórek, wpływających na ekspresje określonych układów genów.

  Jeden z etapów ontogenezy (rozwój osobniczy) zwierząt tkankowych (Metazoa), poprzedza organo-genezę. Tworzenie, z podobnych początkowo komórek...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIBERNACJA

  Fizjologiczny stan organizmu charakteryzujący się znacznym spadkiem metabolizmu, obniżeniem temperatury ciała, zwolnieniem tempa pracy serca i oddechu oraz odrętwieniem ciała. Z reguły jest odpowiedzią organizmu na pogarszające się warunki środowiskowe.

  Dotyczy w większości zwierząt drobnych, o...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /5 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTOLOGIA

  Nauka o rozwoju, budowie i funkcji tkanek (roślinnych i zwierzęcych), Obej-muje histoiogię ogólną, szczegółową, histopatologię (naukę o tkankach zmienionych chorobowo) i cytologię (nauka o budowie komórek). Posługuje się metodami mikroskopowymi oraz cyto - i cy-toimmunochemią (barwienie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIGROFITY

  Rośliny przystosowane do środowiska o wilgotnej glebie i dużej wilgotności powietrza (dochodzące nawet do 100%, czyli do stanu wysycenia parą wodną). Rośliny takie posiadają wiele cech ułatwiających transpirację, niezbędną dla zachowania ciągłego przepływu wody przez roślinę.

  Do cech tych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /1 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTONY

  Małe zasadowe białka, na które nawinięty jest DNA (kwas deoksyrybonukleinowy) w chromosomach komórek eukariotycznych. Stanowią one prawie połowę masy chromosomu. Kompleks nukleoproteinowy, złożony z DNA nawiniętego na histony, nazywany jest chromatyną. Występuje pięć typów histonów: HI, H2A, H2B...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /1 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPERTONICZNY ROZTWÓR

  Inaczej roztwór hiperosmotyczny, roztwór otaczający komórkę, w którym stężenie związków osmotycznie czynnych, np. soli mineralnych, jest wyższe niż w jej wnętrzu. W sytuacji takiej woda zaczyna na zasadzie osmozy, wypływać przez selektywnie przepuszczalną błonę komórkową na zewnątrz komórki i w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLOENZYM

  W pełni funkcjonalny enzym, składający się z części białkowej tzw. apoenzymu i niebiałkowej zwanej grupą prostetyczną lub koenzymem, zależnie od rodzaju wiązania łączącego ją z częścią niebiałkową (gr. prostetyczną wiąże się kowalencyjnie, koenzym - odwracalnie, np. przez wiązania...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOTONICZNY ROZTWÓR

  Inaczej roztwór hipoosmotyczny, roztwór otaczający komórkę, w którym stężenie związków osmotycznie czynnych, np. soli mineralnych, jest niższe niż w jej wnętrzu. W wyniku umieszenia rośliny w takim roztworze woda zaczyna na zasadzie osmozy wnikać do wnętrza komórki i wypełniać wakuole, powodując...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HETEROZJA, bujność mieszańców, wigor mieszańców

  Zjawisko, w którym mieszańce wykazują się większą bujnością i żywotnością w stosunku do form rodzicielskich, znacząco różniących się genotypowo, należących do różnych ras, szczepów a nawet gatunków. Zjawisko heterozji dotyczy pierwszego pokolenia, w każdym kolejnym pokoleniu jest coraz...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /2 288

  praca w formacie txt

Do góry