Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  INAKTYWACJA

  Obniżenie lub całkowity zanik aktywności substancji biologicznie czynnych, zazwyczaj białek (enzymu, receptora), spowodowany zmianą ich struktury przestrzennej. Do inak-tywacji dochodzi najczęściej w wyniku denaturacji, przyłączenia inhibitora lub modyfikacji posttran-slacyjnej.

  >

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDIOADAPTACJA

  Niewielkie zmiany ewolucyjne, dzięki którym organizmy są lepiej przystosowane do życia w określonym środowisku. Przykładem są zróżnicowane aparaty gębowe owadów, przystosowane do pobierania różnych rodzajów pokarmu lub kończyny ssaków, umożliwiające poruszanie się w odmienny sposób i w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HORMONY, przekaźniki chemiczne

  Grupa związków chemicznych, istotnych dla regulacji i koordynacji procesów życiowych zachodzących w komórkach. Pod względem chemicznym podzielone na: oiigo- i poiipeptydy (cholecystkonina), hormony steroidowe (estrogeny: androgeny) oraz pochodne aminokwasów (np, tyroksyna). Występują w bardzo małych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /1 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDIOTYP

  Suma wszystkich determinant dziedzicznych (genów) wchodzących w skład genotypu, zlokalizowanych w obrębie chromosomów na terenie jądra komórkowego oraz poza nim. Również charakterystyczna cecha strukturalna, np. przeciwciała o takiej samej swoistości, posiadające takie same determinanty...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hybrydyzacja kwasów nukleinowych

  Proces polegający na komplementarnym połączeniu się dwóch nici kwasów nukleinowych. W badaniach molekularnych 'wykorzystuje się dwa typy hybfydyzacji:

  1.    hybrydyzacja DNA do DNA - hybrydyzacja Southerna.

  2.    hybrydyzacja DNA do RNA - hybrydyzacja Northern.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLOMETABOLIA

  Przeobrażenie całkowite. Występuje u owadów i charakteryzuje się obecnością trzech postaci rozwojowych: lanwy, po-czwarki i imago (osobnika dorosłego). Z jaj wylęgają się larwy, które nie są podobne do osobników dorosłych, przypominają formy robakowate. Są to np. gąsienice u motyli, czenw u...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIRUDYNA

  Polipeptyd złożony z 65 aminokwasów. Hamuje proces krzepnięcia krwi, na etapie konwersji protrombiny w trombinę (antykoagu-lant). Produkowana przez komórki ślinianek w gardzieli pijawek (pijawka lekarska - Hirudo me-dicinalis), pozwalająca im na swobodne odżywianie kn/vią ofiary. Równocześnie utrzymuje...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMEOSTAZA, równowaga wewnątrzustrojowa

  Zdolność organizmu do zachowania stałości warunków wewnątrz ustroju, pomimo zmienności środowiska zewnętrznego, np. temperatury ciała, pH płynów ustrojowych, ciśnienia. W utrzymaniu homeostazy największą rolę odgrywa układ nerwowy i hormonalny.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hirudoterapia

  Terapia stosowana w medycynii naturalnej, wykorzystująca pijawki w celu przyspieszenia gojenia ran po operacjach plastycznych, w replantacjach kończyn, palców, przeszczepach skóry, oparzeniach. 

  Pijawki wykorzystuje się również w leczeniu chorób wieńcowych, nadciśnienia, niektórych chorób układu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HETEROZYGOTA

  Komórka/organizm o di-ploidalnej liczbie chromosomów zawierającej dwa rożne warianty tego samego genu/genów, czyli alleli. Należy podkreślić, że genotyp heterozygoty będzie odzwierciedlał fenotyp allelu dominującego, np. genotyp Aa, gdzie A - allel czerwonej barwy płatków, a a - allel białej barwy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /679

  praca w formacie txt

Do góry