Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  JĄDRA, gonady męskie

  Męskie gruczoły rozrodcze produkujące gamety męskie - plemniki, a u kręgowców również hormony (androgeny). U tych zwierząt jądra są parzyste i mają budowę cewkowatą (kanaliki nasienne). W ściankach kanalików występują zarówno komórki rozrodcze powstałe w procesie spermatogenezy, komórki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEŻOWCE

  Gromada typu szkarłupni zamieszkująca dna pełnosłonych mórz. W większości posiadają kształt spłaszczonych kul i wykazują pię-ciopromienną symetrię. Na powierzchni ciała występują liczne kolce, które pełnią funkcje obronne i służą do poruszania się. Jeżowce posiadają charakterystyczne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JĄDRO KOMÓRKOWE

  Najważniejsze, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania komórki eukariotycznej, organellum komórkowe, zawierające materiał genetyczny w postaci kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) i stanowiące ośrodek regulacyjno-kontrolny komórki (sterujące syntezą białek, która ma miejsce w cytoplazmie). jest to...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /2 914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAMY CIAŁA

  Przestrzenie ograniczone listkami zarodkowymi, powstające w okresie rozwoju zarodkowego. Wewnątrz jamy oiata zawieszone są poszczególne narządy. Ze względu na sposób powstawania wyróżnia się kilka rodzajów jam ciała: blastocel, schizocel, celomę, hemocel, miksocel.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAMOCHŁONY (Coelenterata)

  Grupa wielokomórkowców zamieszkujących wyłącznie środowisko wodne, osiadłe lub wolnopływąjące. Zaledwie kilka gatunków jest pasożytami. Termin niejednoznaczny systematycznie. Dawniej zaliczane do jamochłonów trzy typy zwierząt: -» gąbki, parzydełkowce i żebropławy. Taki system wynika! z licznych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /1 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAMA GĘBOWA

  Pierwszy odcinek przewodu pokarmowego rozpoczynający się otworem gębowym, a uchodzący do gardzieli. W jamie gębowej występują narządy umożliwiające rozdrobnienie pokarmu, wstępne trawienie i przesuwanie do dolnych odcinków. Do rozdrobnienia służą tarki u ślimaków, kutikularne ząbki u...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IZOGAMIA

  Typ rozmnażania płciowego, w którym obie gamety (komórki rozrodcze) są do siebie bardzo podobne pod względem morfologii (kształtu, wielkości etc.) i ruchliwości (obie posiadają wici), lecz są zróżnicowane pod względem fizjologicznym. Jeden z bardziej pierwotnych sposobów rozmnażania, spotykany u...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INSULINA

  Jeden z dwóch najważniejszych (obok glukagonu) hormonów regulujących metabolizm węglowodanów u kręgowców, którego gtówną funkcją jest obniżanie poziomu glukozy . we krwi (działa ogólnoustrojowo). Insulina wydzielana jest przez komórki p trzustki (w wysepkach Langerhansa). Pod względem budowy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /3 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IZOTONICZNY ROZTWÓR

  Inaczej roztwór fizjologiczny lub izoosmotyczny, roztwór otaczający komórkę, o stężeniu substancji osmotycznie czynnych, np. soli mineralnych, identycznym ze stężeniem w jej wnętrzu, czyli o takim samym ciśnieniu osmotycznym. W sytuacji takiej nie dochodzi do przepływu wociy między komórką, a...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTERFAZA

  W cyklu życiowym komórki okres międzypodziałowy. W zależności od rodzaju komórki może trwać od kilkunastu godzin do kilkudziesięciu lat. W czasie interfazy można wyróżnić trzy etapy: G^ S i G2, W G± następuje produkcja białek i lipidów, wzrost komórki. W S zachodzi replikacja DNA w celu podwojenia...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /630

  praca w formacie txt

Do góry